بستن حساب شما

از رفتنت ناراحت ميشيم ولي اين سريعترين راه براي بستن حساب کت و شلوار منه®

بسته شدن حساب چگونه کار می کند؟

برای بستن حساب کت و شلوار من® شما نیاز به تماس با تیم مراقبت از مشتری در 03330 015 1858. اونا ازت ميپرسن:

  • شماره حساب
  • نام کامل
  • تاریخ تولد
  • شماره موبایل
  • آدرس الکترونیکی
  • آدرس خانه
  • دلیل بستن حساب کاربری شما

هنگامی که شما این جزئیات را ارائه کرده اند، ما شروع به بستن حساب کاربری خود را.

تماس با ما

تلفن: 858 151 151 03330
ایمیل: hello@suitsmecard.com
چت زنده:suitsmecard.com (موقعیت پایین سمت راست در وب سایت ما)