Gelijkheid, Diversiteit en Inclusie

Ons Doel

Suits Me® verweeft inclusie in onze dagelijkse activiteiten. Diversiteit en het belang ervan voor ons komen niet alleen tot uiting in ons team, maar ook bij onze klanten en partners. Wij omarmen alle culturen, perspectieven en levens/sociale ervaringen en zorgen ervoor dat deze in het hart van ons bedrijf blijven staan.

Wij werven, ontwikkelen en behouden getalenteerde mensen voor ons bedrijf, ongeacht hun achtergrond, wij werken hard om ervoor te zorgen dat al onze medewerkers en klanten op een eerlijke en consistente manier worden behandeld, door een omgeving te bieden waarin iedereen de kans krijgt om te gedijen en dingen te bereiken naar zijn beste vermogen.

Suits Me® werd in 2015 opgericht om mensen in het Verenigd Koninkrijk te helpen en te ondersteunen die geen bank hebben, financieel zijn uitgesloten en geen rekening kunnen openen bij een traditionele bank. Vanaf het begin hebben we kernwaarden als gelijkheid, diversiteit en inclusie ingebouwd in de kern van Suits Me® om iedereen een eerlijke en transparante oplossing te bieden, ongeacht iemands achtergrond.

Bij Suits Me® geloven we dat niemand financieel mag worden uitgesloten en dat iedereen, ongeacht zijn achtergrond en financiële positie, toegang moet hebben tot een rekening.

 

Onze verplichting

 • een werkomgeving te bieden die waardigheid, gelijkheid en respect voor iedereen bevordert, en dit tot uiting te laten komen in de dienstverlening aan onze klanten en partners
 • een omgeving te creëren en te handhaven die vrij is van pesterijen, intimidatie, slachtoffering en onwettige discriminatie, en die de waardigheid en het respect van eenieder bevordert. Waar individuele verschillen en de bijdragen van alle personeelsleden worden erkend en gewaardeerd
 • Dergelijke waarden verankeren in het hart van onze onderneming, en werknemers helpen de waarde van een diverse en inclusieve werkplek in te zien
 • ervoor zorgen dat alle werknemers zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden, met inbegrip van gepast/ongeschikt gedrag op de werkplek om pesten, intimidatie, slachtoffering en onwettige discriminatie te voorkomen
 • alle werknemers ervan doordringen dat ook zij als werknemer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor pesterijen, intimidatie, slachtoffering en onwettige discriminatie tijdens hun dienstverband tegen collega's, klanten en partners
 • klachten over pesten, intimidatie, slachtoffering en onwettige discriminatie door collega's, klanten, partners en alle andere belanghebbenden tijdens de werkzaamheden van de organisatie serieus nemen

Suits Me® neemt maatregelen om alle belemmeringen voor de werving en het behoud van onze werknemers aan te pakken en weg te nemen.

Wij zijn trots op onze diverse en inclusieve cultuur, die respect en empathie bevordert in alles wat we doen.

Elke medewerker van Suits Me® wordt eerlijk en gelijk behandeld, ongeacht zijn achtergrond, en is een belangrijk lid van het bedrijf dat volledig bijdraagt aan onze doelstellingen.

Suits Me® tolereert geen onwettige of oneerlijke discriminatie (waaronder intimidatie) van een werknemer, klant of andere belanghebbende op grond van een beschermde eigenschap (Equality Act 2010).

 • Sex
 • Geslachtsverandering
 • Huwelijk en burgerlijk partnerschap
 • Zwangerschap en moederschap
 • Ras (met inbegrip van etnische afkomst, huidskleur, nationaliteit en nationale herkomst)
 • Invaliditeit
 • Seksuele geaardheid
 • Religie en of geloof
 • Leeftijd

Ontwikkeling

Alle werknemers zullen worden aangemoedigd hun vaardigheden te ontwikkelen en hun potentieel te verwezenlijken en gebruik te maken van opleidings-, ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden.

De selectie voor indienstneming, bevordering, opleiding of enig ander voordeel geschiedt op basis van bekwaamheid en geschiktheid.

Toezicht en evaluatie

 • Voortdurende evaluatie van de samenstelling van ons personeelsbestand wat betreft leeftijd, geslacht, etnische achtergrond, seksuele geaardheid, godsdienst of overtuiging, en handicap, ter bevordering van gelijkheid en diversiteit, en om onze doelstellingen en toezeggingen na te komen
 • Herziening in overeenstemming met wijzigingen in de wetgeving
 • Nagaan hoe onze waarden zijn verankerd en hoe effectief dit beleid is in het bereiken van onze doelstellingen voor een eerlijke, inclusieve werkplek