Równość, Różnorodność i Włączenie Społeczne

Nasz cel

Suits Me® wplata integrację w naszą codzienną działalność, promując różnorodność i jej znaczenie dla nas jest odzwierciedlone nie tylko przez nasz zespół, ale także przez klientów i partnerów. Przyjmujemy wszystkie kultury, perspektywy i doświadczenia życiowe/społeczne, zapewniając, że są one w centrum naszej działalności.

Rekrutujemy, rozwijamy i zatrzymujemy w naszej firmie utalentowanych ludzi, niezależnie od ich pochodzenia. Dokładamy wszelkich starań, aby wszyscy nasi pracownicy i klienci byli traktowani w sposób sprawiedliwy i konsekwentny, zapewniając środowisko, w którym każdy ma szansę rozwijać się i osiągać rzeczy na miarę swoich możliwości.

Założona w 2015 roku firma Suits Me® została stworzona przede wszystkim po to, aby pomagać i wspierać osoby mieszkające w Wielkiej Brytanii, które są nieubankowione i niedofinansowane, wykluczone finansowo i nie są w stanie otworzyć konta w tradycyjnym banku z wyższej półki. Od początku zaszczepiliśmy i osadziliśmy kluczowe wartości równości, różnorodności i integracji w rdzeniu Suits Me®, aby dostarczyć sprawiedliwe i przejrzyste rozwiązanie dla wszystkich, bez znaczenia na pochodzenie osoby.

W Suits Me® wierzymy, że nikt nie powinien być wykluczony finansowo, a każdy, niezależnie od pochodzenia i sytuacji finansowej powinien mieć dostęp do konta.

 

Nasze zobowiązanie

 • Zapewnienie środowiska pracy promującego godność, równość i szacunek dla wszystkich oraz odzwierciedlenie tego w usługach świadczonych na rzecz naszych klientów i partnerów
 • Stworzenie i utrzymanie środowiska wolnego od mobbingu, molestowania, wiktymizacji i bezprawnej dyskryminacji, które promuje godność i szacunek dla wszystkich. W którym różnice indywidualne i wkład wszystkich pracowników są uznawane i cenione.
 • Utrwalanie tych wartości w sercu naszej działalności, wspieranie pracowników w uznawaniu wartości zróżnicowanego i integracyjnego miejsca pracy
 • Zapewnienie, że wszyscy pracownicy są świadomi swoich obowiązków, w tym odpowiednich/nieodpowiednich zachowań w miejscu pracy, aby zapobiegać mobbingowi, molestowaniu, wiktymizacji i bezprawnej dyskryminacji
 • Zrozumienie przez wszystkich pracowników, że jako pracownicy mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za akty mobbingu, molestowania, wiktymizacji i bezprawnej dyskryminacji popełnione w okresie zatrudnienia wobec innych pracowników, klientów i partnerów.
 • Poważne traktowanie skarg na mobbing, molestowanie, wiktymizację i bezprawną dyskryminację ze strony innych pracowników, klientów, partnerów i wszystkich innych interesariuszy w trakcie działalności organizacji

Firma Suits Me® podejmuje działania mające na celu zwalczanie i eliminowanie wszelkich barier utrudniających rekrutację i zatrzymywanie naszych pracowników.

Jesteśmy dumni z prowadzenia zróżnicowanej i integracyjnej kultury, promującej szacunek i empatię we wszystkich naszych działaniach.

Każdy pracownik Suits Me® jest traktowany sprawiedliwie i jednakowo bez względu na pochodzenie i jest kluczowym członkiem firmy, w pełni przyczyniającym się do realizacji naszych celów i zadań.

Suits Me® nie będzie tolerować żadnych aktów bezprawnej lub nieuczciwej dyskryminacji (w tym molestowania) popełnionych wobec pracownika, klienta lub innego interesariusza z powodu cechy chronionej (Equality Act 2010) -.

 • Sex
 • Zmiana płci
 • Małżeństwa i związki partnerskie
 • Ciąża i macierzyństwo
 • Rasa (w tym pochodzenie etniczne, kolor skóry, narodowość i pochodzenie narodowe)
 • Niepełnosprawność
 • Orientacja seksualna
 • Religia i przekonania
 • Wiek

Rozwój

Wszyscy pracownicy będą zachęcani do rozwijania swoich umiejętności i realizacji potencjału oraz do korzystania ze szkoleń, rozwoju i możliwości awansu.

Wybór do zatrudnienia, awansu, szkolenia lub innych świadczeń będzie dokonywany na podstawie predyspozycji i umiejętności.

Monitorowanie i przegląd

 • ciągły przegląd składu naszej kadry pracowniczej pod względem wieku, płci, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej, religii lub przekonań oraz niepełnosprawności w celu wspierania równości i różnorodności oraz realizacji naszych celów i zobowiązań
 • Przegląd zgodnie ze zmianami legislacyjnymi
 • Monitorowanie sposobu, w jaki nasze wartości są wdrażane, oraz skuteczności tej polityki w osiąganiu naszych celów dotyczących sprawiedliwego miejsca pracy sprzyjającego włączeniu społecznemu