Функции

Сметките за електронни пари Suits Me® идват с портфолио от банкови функции, които са достъпни за всички наши клиенти. Нашите лични сметки за електронни пари предлагат всички банкови характеристики като функции на банка на главната улица, но без клон на главната улица или кредитно улеснение като кредитни карти, овърдрафти и заеми. Ние непрекъснато актуализираме нашите продукти и услуги, за да предоставим на нашите клиенти възможно най-доброто изживяване

Разделител на линии
Разделител на линии
Разделител на линии

Нашите притежатели на сметки ни обичат, вижте как ми® подхожда

Отворете Вашата сметка днес

Вземете предплатената си безконтактна дебитна карта Mastercard® за 3-5 работни дни без кредитни проверки!