Постоянни поръчки

Постоянната поръчка е редовно фиксирано плащане от вашата сметка към друга сметка. Тези фиксирани плащания могат да бъдат за приятели, семейство, организации или други сметки, които може да имате. Можете да отмените и измените постоянна поръчка, както и когато пожелаете.

Разлика между директен дебит и постоянна поръчка

Директен дебит

A direct debit is controlled by the company that you authorise the direct debit with, however, they cannot amend it without informing you first. You can cancel a direct debit with your provider, however, you can’t amend payment amounts and scheduled payment dates.

Постоянна поръчка

Имате пълен контрол върху постоянна поръчка, която сте задали , от планирани дати на плащане до суми за плащане в рамките на постоянната поръчка.

Настройване на постоянна поръчка

Настройването на постоянна поръчка с Вашата сметка Suits Me е бързо и лесно и може да стане с функцията за онлайн парични средства или с помощта на мобилното приложение Suits Me®® .

Разходи за постоянна поръчка

Setting up a standing order is free for our Premium Plus account holders and £0.60 per standing order for Premium account holders. View our costs page to see all of our current account costs.

Отворете разплащателна сметка за електронни пари за минути

Open your Suits Me® account in under 3 minutes and get access to your online money account and mobile app to start managing your money and setting up standing orders.

Отворете сметката си за електронни пари в Suits Me® днес за минути (без кредитни проверки) и получете дебитната си карта в рамките на 3-5 работни дни.

Полезна информация

Моля, обърнете внимание: Костюмът ми® не е банка.  Suits Me® предлага онлайн парични сметки, които предлагат много от функциите, които бихте очаквали да намерите в традиционна банкова сметка.