Открийте сметка за електронни пари в Suits Me®!

Неограничен кешбек при покупки, пълнофункционално приложение и безконтактна Mastercard® всичко това за 3 минути.

Отворете сметката си днес без кредитни чекове.

Неограничен кешбек при покупки, пълнофункционално приложение и безконтактна Mastercard® всичко това за 3 минути.

Отворете сметката си днес без кредитни чекове.

Изберете личната сметка, която ви подхожда най-добре:

Премиум плюс сметка

Нашата Premium Plus сметка е перфектна за използване като Основна сметка за достъп до надници или средства и извършване на електронни транзакции. Можете да настроите редовни Постоянни поръчки и Директни дебити, за да останете под контрол на парите си.

Премиум сметка

Нашата Премиум сметка е страхотна, ако желаете отделна сметка за вашите средства с ограничен брой изисквания за транзакции, но изисквате да бъдат създадени директни дебити.

Безконтактна дебитна карта Suits Me

Сметка "Съществено значение"

Основна сметка сметката за плащане, която е най-подходяща за тези, които се нуждаят от проста онлайн парична сметка без кредитни проверки, тази сметка е идеална за използване като допълнителна сметка.

Нашите притежатели на сметки ни обичат, вижте как ми® подхожда

Отворете Вашата сметка днес

Вземете предплатената си дебитна карта за 3-5 работни дни – Без кредитни проверки!