Общи условия

Настоящите Общи условия се отнасят за Вашата сметка и дебитна карта Suits Me®. Моля, прочетете ги внимателно. Можете да изтеглите копие от тези Общи условия по всяко време, като използвате връзките по-долу.

Вашият издател на електронни пари, Prepay Technologies Limited (наричан "PPS", "EPS" или "PPT"), защитава парите ви чрез процес, известен като защита. За обяснение на начина, по който се защитават Вашите средства, моля, вижте обяснението на следния линк:

Регулаторна информация | Edenred Payment Solutions

Условия за ползване на Suits Me® - от 8 януари 2024 г.