Общи условия

Настоящите Общи условия се отнасят за Вашата сметка и дебитна карта Suits Me®. Моля, прочетете ги внимателно. Можете да изтеглите копие от тези Общи условия по всяко време, като използвате връзките по-долу.

Условия за ползване на Suits Me® - от 8 януари 2024 г.