کمک

Customer Care & Guides

ما غرور خودمان را در اختصاص داده شده و در خانه ما، چند زبانه تیم مراقبت از مشتری است که می تواند از طریق کانال های ارتباطی متعدد تماس گرفته شود، 5 روز در هفته از طریق تلفن، ایمیل، چت زنده و رسانه های اجتماعی پیام های مستقیم. اگر شما نیاز به کمک از ساعات مراقبت از مشتری ما و یا ترجیح می دهند به تحقیق و پیدا کردن اطلاعات برای خودتان، ما بسیاری از صفحات اطلاعات و راهنماهای زیر و در سراسر وب سایت ما، از جمله صفحه FAQs آموزنده، که باید از کمک باشد.