راهنمای نظم ایستاده

راه اندازی

نحوه راه اندازی یک دستور ایستاده

راه اندازی یک دستور ایستاده
مناسب من --® گام 1

اصلاح

چگونه یک دستور ایستاده را اصلاح کنید

اصلاح یک دستور ایستاده
مناسب من --® گام 2

لغو

چگونه یک دستور ایستاده را لغو کنید

لغو یک دستور ایستاده
مناسب من --® گام 3

ما به زبان شما صحبت می کنیم

ما يه تيم مراقبت از مشتري هاي چند زبانه داريم

آیا نیاز به کمک در سفارشات ایستاده؟ تماس با ما

ما اينجاييم تا مطمئن بشيم که ميتوني پولت رو هر چي که سبک زندگيت باشه مديريت کني

یک مدیر اختصاصی حساب مشتری

پس شما کسی را دارید که حساب و نیازهای شما را درک می کند

اينجا براي تو

در دسترس 8:00 صبح تا 8:00 دوشنبه تا یکشنبه در ایمیل، تلفن و چت زنده (بسته در تعطیلات عمومی بریتانیا)

تماس با ما