چگونه می توانید یک بیانیه بانکی

یک بیانیه بانکی یک لیست جامع از معاملات خود را انجام شده در ماه گذشته است، شکستن دقیقا چگونه پول در و خارج از حساب شما نقل مکان کرد.

شما می توانید صورتحساب بانکی ماهانه خود را از حساب بانکی انلاین یا برنامه بانکداری تلفن همراه خود دسترسی داشته باشید. شما همچنین می توانید یک ایمیل ماهانه تنظیم کنید تا زمانی که اخرین بیانیه شما در دسترس است به شما یاداوری شود.

از کجا برای پیدا کردن کت و شلوار خود را به من بیانیه حساب

شما آخرین اظهارات خود را در صفحه بیشتر از حساب بانکی آنلاین خود را پیدا کنید ، از آنجا شما می توانید اظهارات تاریخی خود را بازگشت به افتتاح حساب کاربری خود را دسترسی داشته باشد.

اظهارات تمام معاملات انجام شده، از جمله کسر برای خرید و پرداخت صورتحساب را نشان می دهد. انها همچنین اضافه شدن دستمزدها، پرداخت ها و پاداش های بازپرداخت را نشان می دهند.

مناسب من بانکداری آنلاین گزینه های بیشتر

اگر می خواهید یک کپی ذخیره کنید، باید وارد بانکداری آنلاین خود شوید و روی بیانیه صادرات کلیک کنید. در اینجا شما باید برای انتخاب محدوده تاریخ خاص، سپس با کلیک بر روی دکمه ارسال، که یک بیانیه پی دی اف بر روی دستگاه خود را دانلود کنید.

مناسب من بانکداری® آنلاین نشان دادن چگونه به صادرات بیانیه

اکنون می توانید بیانیه خود را در دستگاه خود بارگیری کنید تا در صورت تمایل مشاهده و چاپ کنید.

نگرانی های زیست محیطی

Suits Me یک شرکت اگاه به محیط زیست است. قبل از چاپ یک بیانیه، از شما می خواهیم فکر کنید که ایا واقعا نیاز دارید. پیگیری بودجه خود را با بانکداری انلاین Suits Me و برنامه تلفن همراه خود، جایی که ما تمام اظهارات خود را ذخیره می کنیم.

اگر یک شرکت یا سازمان درخواست صورت حساب بانکی به عنوان مدرک ثانویه شناسه کرده است، از آنها بپرسید که آیا قبل از ارسال یک کپی کاغذی، پی دی اف را برای آنها خواهند پذیرفت یا نه.

اطلاعات مفید