دیدار با تیم

در باره ما

تیم مدیریت ما از افراد کلیدی صنعت که تخصص گسترده ای در زمینه های خود را ساخته شده است. هر عضو مسئول حفظ استانداردهای بالای کسب و کار ما است. هر یک از اعضای تیم مدیریت ما مدیریت زمینه های کلیدی کسب و کار ما از جمله امور مالی، توسعه کسب و کار، فروش، مراقبت از مشتری، و بازاریابی است. تجربه گسترده و دانش خود را اجازه می دهد برای مناسب® من برای ادامه رشد از نظر اندازه کسب و کار و از خدمات و کیفیت خدمات ما را به شرکای ما و مشتریان ارائه می دهد.

دیدار با تیم مدیریت

متیو ساندرز مدیر ارشد اجرایی

مایک بنسون رئیس غیر اجرایی

جان اوکلی رئیس عملیات

ریچارد لینچ - مدیر عامل

ریچارد لینچ مدیر عامل

rlynch@suitsmecard.com

دایانا کمپبل -- کارگردان -- کسب مشتری

دایانا کمپبل مدیر – کسب مشتری

dcampbell@suitsmecard.com