شرایط و ضوابط

These Terms & Conditions apply to your Suits Me® account and debit card. لطفا آنها را با دقت بخوانید. شما می توانید یک کپی از این Terms & Conditions را در هر زمان با استفاده از لینک زیر دانلود کنید.

Suits Me® Terms & Conditions – Updated May 2023