شرایط و ضوابط

این شرایط و ضوابط برای حساب کاربری و کارت اعتباری شما® اعمال می شود. لطفا انها را با دقت بخوانید. شما می توانید یک کپی از این شرایط و ضوابط را در هر زمان با استفاده از لینک های زیر دانلود کنید.

صادر کننده پول الکترونیکی شما، Prepay Technologies Limited (به عنوان "PPS" یا "EPS" یا "PPT") از طریق فرایندی به نام حفاظت از پول شما محافظت می کند. برای توضیح در مورد چگونگی محافظت از وجوه خود، لطفا توضیح را در لینک زیر ببینید:

اطلاعات نظارتی | راه حل های پرداخت Edenred

شرایط و ضوابط مناسب من® - از 8 ژانویه 2024