Cashback Voorwaarden en Condities

Algemene voorwaarden Card Rewards Cashback

1 Inleiding

1.1 Card Rewards Cashback wordt beheerd door Intelligent Card Solutions Ltd. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Card Rewards Cashback Service.

2 Voorwaarden cashback-korting detailhandelaar

2.1 Transacties met een deelnemende Prepaid Kaart of Rekening geven recht op een Cashback Rebate op uitgaven bij de Deelnemende Winkeliers vermeld op deze website, tegen de geadverteerde tarieven.

2.2 De cashbackrestitutie is alleen van toepassing op aankopen die gedaan zijn bij de deelnemende verkopers in winkels in het Verenigd Koninkrijk en online via hun website in het Verenigd Koninkrijk.

2.3 De Cashback-korting bij bepaalde Deelnemende Winkeliers is onderworpen aan specifieke voorwaarden zoals hieronder weergegeven:

2.3.1 Cashback wordt betaald op alle aankopen in ASDA supermarkten, met uitzondering van benzine en alle producten die in een benzinekiosk verkocht worden. Er wordt geen cashback betaald op online ASDA transacties met inbegrip van ASDA Home Shopping en George.com of op financiële of kaartdiensten.

2.3.2 Sainsbury's: Cashback zal worden betaald op alle transacties gemaakt in het Verenigd Koninkrijk, met uitzondering van brandstof, sterke drank, tabaksproducten, nationale loterij, postzegels, Sainsbury's & 3rd party cadeaukaarten, recepten, zuigelingenvoeding voedsel of melk, mobiele telefoon opwaardeervouchers & kaarten, Paypoint, restaurants en concessies.

2.3.3 YO! Sushi: Cashback wordt uitbetaald op alle transacties die in Groot-Brittannië worden gedaan, met uitzondering van restaurants in Harvey Nichols en Selfridges.

2.3.4 Cashback wordt uitgekeerd op alle aankopen bij Halfords Stores, maar niet bij Halfords AutoCentres.

2.3.5 Cashback wordt uitbetaald op alle aankopen bij B&Q Stores, behalve:

i) een concessie of partner van derden die in B&Q-winkels werkzaam is;
ii) een café of andere ruimte van waaruit voedsel of drank wordt geserveerd;
ii) een Tradepoint-transactie.

2.3.6 B&Q, Boots: Elektrische artikelen die gekocht worden op de websites van deze retailers worden soms geleverd door een derde partij en komen in dit geval niet in aanmerking voor Cashback.

2.3.7 Cashback wordt uitbetaald op aankopen via de Virgin Experience Days (https://www.virginexperiencedays.co.uk), maar niet via websites van derden en andere verkooppunten.

2.3.8 Bulkaankopen. We zullen geen Cashback betalen wanneer we redelijke gronden hebben om aan te nemen dat een Deelnemende Prepaid-kaart wordt opgeladen met grote waarden om bulkaankopen van producten met een lage marge bij een Deelnemende Handelaar mogelijk te maken voor een commercieel doel, inclusief wederverkoop.

3 cashback korting

3.1 De Cashback Rebate zal op uw maandelijkse afschrift worden getoond 45 dagen vanaf het einde van de maand na de aankoop(en). Sainsburys transacties zullen pas twee maanden na uw aankoop(en) verschijnen. Wij raden u aan uw afschrift regelmatig te controleren. Indien u van mening bent dat er onnauwkeurigheden zijn in de verstrekte informatie dient u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen en zullen wij dit onderzoeken.

3.2 Wanneer een Deelnemende Winkelier een beleid hanteert waarbij goederen langer dan 28 dagen geretourneerd mogen worden voor restitutie, behouden wij ons het recht voor om cashback in te houden totdat de retourperiode verstreken is.

3.3 In het geval dat de Deelnemende Winkelier de betaling vertraagt of niet uitvoert of de handel stopzet, zullen wij redelijke inspanningen leveren om uw Cashback Rebate terug te vorderen. Wij behouden ons het recht voor om de betaling aan u uit te stellen tot de korting ontvangen is.

3.4 U moet ons binnen 65 dagen melden als de Cashback Rebate niet is toegekend en wij zullen bevestigen of de rebate verschuldigd is en deze aan de kaart toekennen.

3.5 Als u een Cashback Rebate betaling ontvangt waarvoor u niet in aanmerking komt, moet u ons zo snel mogelijk op de hoogte brengen zodat de transactie verwijderd kan worden.

3.6 Wij behouden ons het recht voor om de specifieke voorwaarden verbonden aan een Deelnemende Winkelier, en/of het niveau van de beschikbare cash korting te verwijderen, toe te voegen of te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht op de dag na de datum waarop ze op de website worden geplaatst, tenzij anders aangegeven. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de website te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen voordat u een aankoop doet.

3.7 Wij behouden ons het recht voor om een Deelnemende Winkelier zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen of toe te voegen. Zodra een Deelnemende Winkelier verwijderd is van Card Rewards Cashback zal de Cashback Rebate niet langer betaalbaar zijn. Dergelijke wijzigingen worden van kracht op de dag na de datum waarop ze op de website geplaatst worden, tenzij anders aangegeven. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de website te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen voordat u een aankoop doet.

3.8 Elke Cashback-korting die is betaald voor goederen die vervolgens worden geretourneerd, wordt afgeschreven van elke toekomstige Cashback-korting die wordt verdiend. Indien geen verdere Cashback Rebate wordt verdiend, behouden wij ons het recht voor om de betaalde Cash Rebate terug te vorderen van het saldo op uw Suits Me® Mastercard® debetkaart.

3.9 Wij behouden ons het recht voor om elke Cashback Rebate te annuleren of te wijzigen die, naar ons eigen goeddunken, geacht wordt per vergissing toegekend te zijn.

3.10 . Cashback Rebates worden verstrekt door Blackhawk Network, Westside, London Rd, Hemel Hempstead HP3 9TD.