Poznaj zespół

Matthew Sanders - prezes zarządu Suits Me®

Matthew SandersGłównydyrektor wykonawczy

Mike Benson - Dyrektor Finansowy

Mike BensonGłównydyrektor finansowy

John Oakley - dyrektor operacyjny

John OakleyDyrektor ds. operacyjnych

Mardi StretchDyrektords. obsługi klienta

Harry ChellKierownikDziału Analityki

Joe Tully Dyrektor ds. prawnych i handlowych

Joe TullyDyrektor ds. prawnychi handlowych

Richard Dallimore

Richard Dallimore - dyrektords. technologii

Vicky Wickenden - doradca ds. wsparcia sprzedaży

Victoria WickendenDoradcads. wsparciasprzedaży