Poznaj zespół

Matthew Sanders - prezes zarządu Suits Me®

Matthew SandersGłównydyrektor wykonawczy

Mike Benson - Dyrektor Finansowy

Mike BensonGłównydyrektor finansowy

John Oakley - dyrektor operacyjny

John OakleyDyrektor ds. operacyjnych

Mardi StretchDyrektords. obsługi klienta

Harry ChellKierownikDziału Analityki

Joe Tully Director of Legal and Commercial

Joe TullyDyrektor ds. prawnychi handlowych

Richard Dallimore

Richard DallimoreHead of Technology

Vicky Wickenden - doradca ds. wsparcia sprzedaży

Victoria WickendenDoradcads. wsparciasprzedaży