Zmiana stałego zlecenia

Zlecenie stałe to regularna, stała płatność z Państwa konta bankowego lub rachunku bieżącego na inne konto bankowe lub rachunek bieżący. Te stałe płatności mogą być dokonywane na rzecz przyjaciół, rodziny, organizacji lub na inne posiadane przez Państwa rachunki bankowe. Możesz ustawić zlecenie stałe i anulować je w dowolnym momencie za pomocą konta bankowości internetowej i aplikacji mobilnej Suits Me®.

Przeczytaj naszą stronę informacyjną o zleceniach stałych, aby dowiedzieć się więcej o tym, czym jest zlecenie stałe i jakie są różnice między zleceniem stałym a poleceniem zapłaty.

Jak zmienić zlecenie stałe

Aby zmienić zlecenia stałe, należy skonfigurować konto bankowości internetowej lub aplikację bankowości mobilnej.

Separator linii

Suits Me® Mobile App

Poniższe instrukcje dotyczą dokonywania płatności lub przelewów za pomocą urządzenia mobilnego i aplikacji mobilnej Suits Me®. Dostęp do konta bankowości internetowej można uzyskać za pomocą komputera stacjonarnego, laptopa lub tabletu, jednak zalecamy korzystanie z naszej bezpłatnej aplikacji bankowości mobilnej, ponieważ jest to szybsze i łatwiejsze.

Uwaga: jeśli korzystasz z bankowości internetowej za pomocą komputera stacjonarnego, poniższe kroki i obrazy będą nieco inne, ale instrukcje znajdziesz na dole tej strony.

Przed rozpoczęciem należy pobrać aplikację Suits Me® korzystając z poniższych przycisków:

Pobierz aplikację Suits Me® w Google PlayPobierz aplikację Suits Me® w Apple App Store.

1. Zaloguj się na swoje konto za pomocą aplikacji Suits Me® z telefonu

2. Zostaniesz poproszony o wprowadzenie części swojego kodu dostępu w celu potwierdzenia swojej tożsamości, wprowadź go i kliknij "Potwierdź", aby się zalogować.

3. Kliknij przycisk "Płatności" w dolnym menu

4. Kliknij przycisk "Wyświetl stałe zlecenia".

Wyświetlanie zleceń stałych na ekranie menu płatności

5. Najpierw musisz anulować zlecenie stałe, które chcesz zmienić. Z listy zleceń stałych wybierz zlecenie stałe, które chcesz zmienić

Zlecenie stałe, które chcesz anulować zaznaczone

6. Sprawdź, czy dane są poprawne i czy jest to prawidłowe zlecenie stałe i dane konta, jeśli jesteś pewien, kliknij "Anuluj zlecenie stałe".

7. Kliknij "Potwierdź", aby potwierdzić, że chcesz anulować zlecenie stałe.

Potwierdź, aby anulować zlecenie stałe

8. Zlecenie stałe powinno być teraz widoczne na liście zleceń stałych jako anulowane.

Zlecenie stałe wykazane jako anulowane

9. Należy teraz ponownie skonfigurować zlecenie stałe, wprowadzając zmienione dane. Kliknij przycisk "Ustaw zlecenie stałe".

10. Jeśli chcesz zapłacić temu samemu odbiorcy lub masz już tego odbiorcę skonfigurowanego na swoim koncie, możesz wybrać jego dane z listy odbiorców i przejść do kroku 13 tej instrukcji.

11. Jeśli nie, kliknij przycisk "Dodaj nowego odbiorcę płatności".

Dodaj nowego odbiorcę z menu płatności

12. Dodaj nazwę odbiorcy, numer konta, kod banku i wpisz ponownie swoje hasło. Po sprawdzeniu, że dane są poprawne, kliknij "Wyślij".

Dodawanie szczegółów odbiorcy płatności

13. W menu Odbiorca zlecenia stałego wybierz dane odbiorcy, dla którego chcesz ustawić zmienione zlecenie stałe. Jeśli właśnie wprowadziłeś dane, zostaniesz przeniesiony bezpośrednio na tę stronę

14. Wybierz kwotę, datę początkową, datę końcową, częstotliwość płatności (w menu rozwijanym Typ powtarzający się masz do wyboru codzienną, tygodniową, miesięczną i roczną) oraz dodaj numer referencyjny płatności dla osoby, do której wysyłasz zlecenie stałe, upewniając się, że dane zostały odpowiednio zmienione w stosunku do poprzedniego zlecenia stałego.

Skonfiguruj zlecenie stałe, dodając szczegóły

15. Sprawdź, czy wszystkie zmienione dane są poprawne, w tym numer konta, kod banku i kwota płatności, a następnie kliknij przycisk "Zatwierdź zlecenie stałe".

16. 16. Kliknij "Potwierdź", aby potwierdzić, że zgadzasz się na ustawienie zlecenia stałego.

Zatwierdzenie zlecenia stałego

17. Gratulujemy, Twoje zlecenie stałe zostało zmienione!

Separator linii

Bankowość internetowa Suits Me®

Poniższe instrukcje dotyczą korzystania z bankowości internetowej Suits Me®:

 1. Zaloguj się do swojej bankowości internetowej Suits Me®.
 2. Zostaniesz poproszony o wprowadzenie części swojego kodu dostępu w celu potwierdzenia swojej tożsamości, wprowadź go i kliknij "Potwierdź", aby się zalogować.
 3. Wybierz opcję "Płatności" w górnej części ekranu głównego bankowości internetowej
 4. Wybierz z menu polecenie "Wyświetl zlecenia stałe".
 5. Z listy zleceń stałych wybierz zlecenie stałe, które chcesz zmienić
 6. Sprawdź, czy dane są prawidłowe i czy jest to właściwe zlecenie stałe i dane konta, jeśli jesteś pewien, kliknij "Anuluj zlecenie stałe".
 7. Kliknij "Potwierdź", aby potwierdzić, że chcesz anulować zlecenie stałe
 8. Zlecenie stałe powinno być teraz widoczne na liście zleceń stałych jako anulowane.
 9. Należy teraz ponownie ustawić zlecenie stałe ze zmienionymi danymi. Kliknij przycisk "Ustaw zlecenie stałe".
 10. Jeśli chcesz zapłacić temu samemu odbiorcy lub masz już go skonfigurowanego na swoim koncie, możesz wybrać jego dane z listy odbiorców i przejść do kroku 13 tej instrukcji.
 11. Jeśli nie, kliknij przycisk "Dodaj nowego odbiorcę płatności".
 12. Dodaj nazwę odbiorcy, numer konta, kod banku i wpisz ponownie swoje hasło. Po sprawdzeniu, że dane są poprawne, kliknij "Wyślij".
 13. W menu odbiorcy zlecenia stałego wybierz dane odbiorcy, dla którego chcesz ustawić zmienione zlecenie stałe. Jeśli właśnie wprowadziłeś dane, zostaniesz przeniesiony bezpośrednio na tę stronę
 14. Wybierz kwotę, datę początkową, datę końcową, częstotliwość płatności (w menu rozwijanym Typ powtarzający się masz do wyboru codzienną, tygodniową, miesięczną i roczną) oraz dodaj numer referencyjny płatności dla osoby, do której wysyłasz zlecenie stałe, upewniając się, że dane zostały odpowiednio zmienione w stosunku do poprzedniego zlecenia stałego.
 15. Sprawdź, czy wszystkie zmienione dane są poprawne, w tym numer konta, kod banku i kwota płatności, a następnie kliknij przycisk "Autoryzuj zlecenie stałe".
 16. Kliknij "Potwierdź", aby potwierdzić, że chcesz kontynuować realizację zlecenia stałego
 17. Gratulujemy, Twoje zlecenie stałe zostało zmienione!

Potrzebujesz pomocy?

Masz problem z wprowadzeniem zmian do zlecenia stałego, które jest aktualnie ustawione na Twoim koncie Suits Me® za pomocą konta bankowości internetowej lub aplikacji bankowości mobilnej? Skontaktuj się z naszym wielojęzycznym zespołem obsługi klienta, który z przyjemnością udzieli Ci pomocy i wsparcia.

Telefon: 03330 015 1858
E-mail: hello@suitsmecard.com

Przydatne informacje