Jak uzyskać wyciąg z konta bankowego

Wyciąg bankowy to wyczerpująca lista transakcji dokonanych w ciągu ostatniego miesiąca, z dokładnym podziałem na wpływy i wypływy środków pieniężnych z konta.

Dostęp do miesięcznego wyciągu z konta bankowego Suits Me można uzyskać za pośrednictwem konta bankowego online lub aplikacji bankowości mobilnej. Możesz również skonfigurować comiesięczną wiadomość e-mail, aby otrzymywać przypomnienia o dostępności najnowszego wyciągu.

Gdzie można znaleźć wyciąg z konta Suits Me

Najnowsze wyciągi znajdziesz na stronie Więcej na swoim koncie w bankowości internetowej, skąd możesz uzyskać dostęp do wyciągów historycznych, sięgających wstecz do momentu otwarcia konta.

Wyciągi wyświetlają wszystkie dokonane transakcje, w tym potrącenia za zakupy i płatności rachunków. Pokazują również dodatki do wynagrodzeń, płatności i nagrody cashback.

Odpowiada mi bankowość internetowa, więcej opcji

Jeśli chcesz zachować kopię, musisz zalogować się do swojej bankowości internetowej i kliknąć opcję Eksportuj wyciąg. W tym miejscu należy wybrać konkretny zakres dat, a następnie kliknąć przycisk wyślij, co spowoduje pobranie wyciągu w formacie pdf na Twoje urządzenie.

Bankowość internetowa Suits Me® pokazująca jak eksportować wyciągi

Możesz teraz pobrać wyciąg na swoje urządzenie, aby go wyświetlić i wydrukować, jeśli chcesz.

Obawy dotyczące środowiska

Suits Me jest firmą dbającą o środowisko. Zanim wydrukujesz wyciąg, zastanów się, czy naprawdę tego potrzebujesz. Śledź swoje budżety za pomocą bankowości internetowej Suits Me i aplikacji mobilnej, w której zapisujemy wszystkie wyciągi.

Jeśli firma lub organizacja prosi o wyciąg z konta bankowego jako dodatkowy dowód tożsamości, przed wysłaniem papierowej kopii zapytaj, czy zaakceptuje plik PDF.

Przydatne informacje