Zasady i warunki Cashback

Zasady i warunki zwrotu gotówki z karty

1 Wprowadzenie

1.1 Operatorem usługi Card Rewards Cashback jest Intelligent Card Solutions Ltd. Niniejsze zasady i warunki dotyczą usługi Card Rewards Cashback.

2 Warunki i zasady zwrotu gotówki od sprzedawców detalicznych

2.1 Transakcje dokonane przy użyciu Przedpłaconej Karty lub Konta uczestniczącego w Programie przyniosą Zwrot Cashback za wydatki dokonane u Uczestniczących Sprzedawców wymienionych na niniejszej stronie internetowej, według podanych stawek.

2.2 Zwrot Cashback dotyczy wyłącznie zakupów dokonanych u Uczestników Programu w sklepach znajdujących się na terenie Wielkiej Brytanii oraz online na ich brytyjskiej stronie internetowej.

2.3 Zwrot Cashback w określonych Punktach Sprzedaży podlega określonym warunkom, które zostały przedstawione poniżej:

2.3.1 . Cashback będzie wypłacany za wszystkie zakupy dokonane w supermarketach ASDA z wyjątkiem benzyny i wszelkich produktów sprzedawanych w kioskach z benzyną. Cashback nie będzie wypłacany za jakiekolwiek transakcje internetowe ASDA, w tym ASDA Home Shopping i George.com, ani za jakiekolwiek usługi finansowe lub kartowe.

2.3. 2 Sainsbury's: Cashback zostanie wypłacony za wszystkie transakcje dokonane w Wielkiej Brytanii, z wyłączeniem paliwa, alkoholi, wyrobów tytoniowych, loterii narodowej, znaczków pocztowych, kart podarunkowych Sainsbury's i innych firm, recept, żywności lub mleka dla niemowląt, kuponów i kart doładowujących do telefonów komórkowych, Paypoint, restauracji i koncesji.

2.3. 3 YO! Sushi: Cashback zostanie wypłacony za wszystkie transakcje dokonane w Wielkiej Brytanii, z wyłączeniem restauracji w Harvey Nichols i Selfridges.

2.3. 4 Cashback zostanie wypłacony za wszystkie zakupy w sklepach Halfords, ale nie w autocentrach Halfords.

2.3.5 Cashback zostanie wypłacony za wszystkie zakupy w sklepach B&Q z wyjątkiem:

i) koncesja strony trzeciej lub partnera działającego w sklepach B&Q;
ii) kawiarni lub innego miejsca, w którym podawane są jakiekolwiek potrawy lub napoje;
ii) transakcji w punkcie sprzedaży Tradepoint.

2.3. 6 B&Q, Boots: Artykuły elektryczne zakupione na stronach internetowych tych sprzedawców detalicznych są czasami dostarczane przez stronę trzecią i w tym przypadku nie kwalifikują się do zwrotu gotówki.

2.3. 7 Cashback zostanie wypłacony za zakupy dokonane za pośrednictwem Virgin Experience Days (https://www.virginexperiencedays.co.uk), ale nie za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich lub innych punktów sprzedaży.

2.3. 8 Zakupy masowe. Nie wypłacimy Cashback, jeśli mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że Uczestnicząca Karta Przedpłacona jest ładowana dużymi wartościami, aby umożliwić masowy zakup produktów o niskiej marży od Uczestniczącego Sprzedawcy Detalicznego w celach komercyjnych, w tym w celu odsprzedaży.

3 Zwrot gotówki

3.1 Zwrot Cashback zostanie wykazany na miesięcznym wyciągu z konta w ciągu 45 dni od końca miesiąca następującego po dokonaniu zakupu(ów). Transakcje w Sainsburys nie pojawią się przez dwa miesiące od daty zakupu(ów). Zalecamy regularne sprawdzanie wyciągu. Jeśli uważasz, że w podanych informacjach są nieścisłości, musisz nas o tym niezwłocznie powiadomić, a my zbadamy sprawę.

3.2 W przypadku, gdy Uczestniczący Punkt Sprzedaży prowadzi politykę zezwalającą na zwrot towarów w terminie przekraczającym 28 dni, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania wypłaty zwrotu gotówki do czasu upływu terminu zwrotu.

3.3 W przypadku, gdy Uczestnik Programu opóźnia lub nie dokonuje płatności albo zaprzestaje działalności handlowej, podejmiemy odpowiednie starania w celu odzyskania zwrotu Cashback. Zastrzegamy sobie prawo do opóźnienia płatności na rzecz Państwa do czasu otrzymania rabatu.

3.4 W ciągu 65 dni należy zgłosić nam nieprzyznany Cashback Rebate, a my potwierdzimy, czy rabat jest należny i przypiszemy go do karty.

3.5 W przypadku otrzymania zwrotu Cashback Rebate, do którego nie są Państwo uprawnieni, należy jak najszybciej poinformować nas o tym fakcie, aby umożliwić usunięcie transakcji.

3.6 Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia, dodania lub zmiany szczegółowych warunków związanych z jakimkolwiek Uczestniczącym Sprzedawcą i/lub poziomu dostępnego rabatu gotówkowego. Wszelkie takie zmiany będą miały miejsce następnego dnia po ich wprowadzeniu na stronie internetowej, chyba że zaznaczono inaczej. Obowiązkiem użytkownika jest regularne sprawdzanie strony internetowej w celu zapoznania się z wszelkimi zmianami przed dokonaniem zakupu.

3.7 Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub dodania Uczestnika Programu bez uprzedzenia. Po usunięciu Uczestnika Programu z programu Card Rewards Cashback, zwrot Cashback nie będzie przysługiwał. Wszelkie takie zmiany wchodzą w życie następnego dnia po ich wprowadzeniu na stronie internetowej, chyba że zaznaczono inaczej. Użytkownik jest odpowiedzialny za regularne sprawdzanie strony internetowej w celu zapoznania się z wszelkimi zmianami przed dokonaniem zakupu.

3.8 Zwrot Cashback wypłacony za towary, które zostały następnie zwrócone, zostanie odliczony od przyszłej kwoty zwrotu Cashback. W przypadku braku wypłaty Cashback Rebate, zastrzegamy sobie prawo do odzyskania wypłaconego Cash Rebate z salda karty debetowej Suits Me® Mastercard®.

3.9 Zastrzegamy sobie prawo do anulowania lub zmiany wszelkich Rabatów Cashback, które według naszego wyłącznego uznania zostały przyznane omyłkowo.

3.10 Cashback Rebates są oferowane przez Blackhawk Network, Westside, London Rd, Hemel Hempstead HP3 9TD.