Zasady i warunki

Niniejsze warunki dotyczą konta i karty debetowej Suits Me®. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi. Kopię niniejszych Warunków można w każdej chwili pobrać, korzystając z poniższego łącza.

Regulamin Suits Me® - aktualizacja wrzesień 2022 r.