Sukses! Promovimi është aplikuar.

Ndihmë

Kujdesi ndaj klientit & udhëzuesit

Ne krenohemi me ekipin tonë të dedikuar dhe brenda shtëpisë, shumëgjuhësh të kujdesit ndaj klientit, i cili mund të kontaktohet nëpërmjet kanaleve të shumta të komunikimit, 5 ditë në javë me telefon, e-mail, chat live dhe mesazhe direkte të Mediave Sociale. Nëse keni nevojë për ndihmë nga orët tona të kujdesit ndaj klientit ose preferoni të bëni kërkime dhe të gjeni informacion për veten tuaj, ne kemi shumë faqe informacioni dhe udhëzues më poshtë dhe në të gjithë faqen tonë të internetit, duke përfshirë një faqe informative FAQs, e cila duhet të jetë e ndihmës.