Hapni një llogari e-money me Suits Me®!

Cashback pakufizuar në blerjet, app plotësisht të paraqitur dhe një Mastercard® pa kontakt të gjitha në 3 minuta.

Hape llogarinë tënde sot pa çeqe krediti.

Cashback pakufizuar në blerjet, app plotësisht të paraqitur dhe një Mastercard® pa kontakt të gjitha në 3 minuta.

Hape llogarinë tënde sot pa çeqe krediti.

Zgjidh llogarinë personale që të përshtatet më mirë:

Llogaria Premium Plus

Llogaria jonë Premium Plus është e përsosur për t'u përdorur si llogaria juaj kryesore për aksesin në paga ose fonde dhe bërjen e transaksioneve elektronike. Mund të vendosni rregullime të rregullta dhe debite të drejtpërdrejta për të qëndruar në kontroll të parave tuaja.

Llogari premium

Llogaria jonë Premium është e madhe nëse ju do të dëshironit një llogari të veçantë për fondet tuaja me një numër të kufizuar të kërkesave të transaksionit por kërkon debite të drejtpërdrejta për t'u ngritur.

Më përshtatet karta debiti pa kontakt

Llogari thelbësore

Essential Account the pay as you go account best appropriateed for those who need a simple online money account without credit checks, this account would be perfect to use as a secondary account.

Mbajtësit e llogarisë sonë na duan, të shohin se si më shkon për® shtat

Hap llogarinë sot

Merrni kartën e parapaguar të debitit në 3-5 ditë pune – Pa kontrolle krediti!