Kushtet dhe kushtet

Këto Kushte zbatohen për llogarinë dhe kartën tuaj të debitit Suits Me®. Ju lutem lexojini me kujdes. Ju mund të shkarkoni një kopje të këtyre Kushteve në çdo kohë duke përdorur lidhjen më poshtë.

Suits Me® Terms & Conditions – Updated May 2023