Декларация за поверителност

Поверителност

Suits Me предоставя лични сметки на хора, които срещат пречки при откриването на банкова сметка. Сметките предлагат всички функции, от които се нуждаете, за да управлявате парите си, и се предлагат с мобилно приложение и безконтактна дебитна карта Mastercard.

Уебсайтът Suits Me® се управлява от Suits Me Limited. (наричана в настоящото известие за поверителност "Suits Me", "ние", "нашето", "нас"). Suits Me® Limited е регистрирана в Англия и Уелс, с регистрационен номер: 07349753. The Old Shippon, Moseley Hall Farm, Chelford Road, Knutsford, Cheshire, WA16 8RB. Suits Me® Card е TA на Suits Me® Limited.

Регистрирани сме в Службата на комисаря по информацията (ICO) с регистрационен номер ZA237140. Ето защо разработихме това известие за поверителност, за да ви информираме за данните, които събираме, какво правим с вашата информация, какво правим, за да я запазим сигурна, както и за правата и избора, които имате по отношение на вашите лични данни.

Навсякъде в тази политика се позоваваме на законодателството за защита на данните, което означава Закона за защита на данните от 2018 г. (DPA2018), Общия регламент за защита на данните на Обединеното кралство (UK GDPR) и всяко законодателство, въведено във връзка с горепосоченото законодателство. Когато данните се обработват от администратор или обработващ лични данни, установен в Европейския съюз, или се състоят от данни на хора в Европейския съюз, това включва и Общия регламент за защита на данните на ЕС (ОРЗД). Това включва и всяко заместващо законодателство, което влиза в сила от време на време.