Privatumo politika

"Suits Me® Limited" ("mes", "mus" arba "mūsų") yra įsipareigojusios saugoti ir gerbti jūsų privatumą.

Ši politika kartu su mūsų slapukų politika, mūsų taisyklėmis ir sąlygomis bei bet kokiais kitais jose nurodytais dokumentais nustato pagrindą, kuriuo remdamiesi mes renkame bet kokius asmens duomenis, kuriuos renkame iš jūsų arba kuriuos renkame apie jus savo svetainėje suitsmecard.com, "Suits Me®" programėlėje arba kai bendraujate su mumis el. paštu, telefonu ar paštu, mes tvarkysime.

Mes būsime jūsų asmens duomenų, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos mes renkame apie jus, duomenų valdytojas. Tai reiškia, kad mes esame atsakingi už sprendimą, kaip mes saugome ir naudojame jūsų asmens duomenis, ir kad mes privalome pranešti jums apie šioje politikoje pateiktą informaciją. Atidžiai perskaitykite šiuos dalykus, kad suprastumėte mūsų požiūrį ir praktiką, susijusią su jūsų asmens duomenimis ir kaip mes su jais elgsimės. Jūsų paskyros sąlygos nustatys, kuri įmonė yra jūsų asmens duomenų valdytoja.

Jei turite kokių nors klausimų, galite susisiekti su mumis naudodamiesi šios politikos pabaigoje pateiktais duomenimis skyriuje "Susisiekite su mumis".

Teisėto Jūsų asmens duomenų naudojimo užtikrinimas

Jūsų asmens duomenis naudosime tik tada, kai turime teisėtą pagrindą tai padaryti. Paprastai mes naudojame tik jūsų duomenis:

 1. Kai mums būtina sudaryti ir (arba) vykdyti sutartį su jumis (pvz., sukurti jūsų paskyrą ir teikti jums savo paslaugas).
 2. Tokiu būdu, kurio pagrįstai galima tikėtis vykdant mūsų verslą ir kuris neturi esminės įtakos jūsų interesams, teisėms ar laisvėms.  Pavyzdžiui, mes galime rinkti techninę informaciją apie jus, kai lankotės mūsų svetainėje ar programoje, kad pagerintume jūsų patirtį mūsų svetainėje ar programoje. Prašome susisiekti su mumis naudojant žemiau pateiktus duomenis, jei norite gauti daugiau informacijos apie tai.
 3. Vykdyti savo teisinius įsipareigojimus. Pavyzdžiui, perduoti išsamią informaciją apie su sukčiavimu susijusius asmenis ir atlikti kovos su pinigų plovimu patikrinimus.
 4. Kai kuriais atvejais, kai jūs sutikote, kad mes naudotume jūsų duomenis, pvz., kai užsiprenumeruojate mūsų el. pašto naujienlaiškį.

Daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudosime jūsų asmens duomenis, pateikiama toliau.

Kokią informaciją renkame iš jūsų ir kaip ją naudojame

Kai kreipiatės dėl abonemento kūrimo

Kai kreipiatės dėl paskyros sukūrimo svetainėje ar Programoje, turėsime surinkti šią informaciją apie jus:

 • Vardas, pavadinimas
 • Gyvenamieji adresai (esami ir ankstesni)
 • Gimimo data
 • Lytis
 • El. pašto adresas
 • Telefono numeriai
 • Pilietybė
 • Asmens tapatybės dokumentų numeriai, tokie kaip pasas, pilnas JK vairuotojo pažymėjimas arba asmens tapatybės kortelė.
 • Jūsų atvaizdas ar nuotrauka

Mes naudosime šią informaciją tvarkydami jūsų paraišką ir, jei jūsų paraiška bus sėkminga, kursime ir tvarkysime jūsų paskyrą bei teiksime bet kokius produktus ar paslaugas, kurių jums prašote. Jei sutikote, mes taip pat išsiųsime savo naujienlaiškį jums el. paštu.

Jūs negalėsite kreiptis dėl paskyros sukūrimo ar užsisakyti produktų ar paslaugų iš mūsų, nepateikdami šios informacijos.

Šią informaciją mums gali pateikti klientas, mes tapsime šios informacijos duomenų valdytoju, kai ją gausime iš jų.

Sukčiavimo ir pinigų plovimo patikrinimai

Norėdami apdoroti jūsų paraišką ir prieš vykdydami jūsų užsakymą ir teikdami jums paslaugas, prekes ar finansavimą, mes naudosime jūsų pateiktą informaciją, kad sukurtume jūsų paskyrą, kad galėtume atlikti patikrinimus, kad užkirstume kelią sukčiavimui ir pinigų plovimui, ir mums gali tekti patikrinti jūsų tapatybę. Tai gali apimti dalijimąsi jūsų asmens duomenimis su sukčiavimo prevencijos agentūromis. Mes ir toliau reguliariai atliksime šiuos patikrinimus, kol būsite mūsų klientas.

Kai mes ir sukčiavimo prevencijos agentūros tvarkome jūsų asmens duomenis, tai darome remdamiesi tuo, kad turime teisėtą interesą užkirsti kelią sukčiavimui ir pinigų plovimui bei patikrinti tapatybę, kad apsaugotume savo verslą ir laikytumėmės mums taikomų įstatymų. Toks tvarkymas taip pat yra sutartinis reikalavimas dėl jūsų prašomų paslaugų ar finansavimo.

Mes ir sukčiavimo prevencijos agentūros taip pat galime sudaryti sąlygas teisėsaugos institucijoms pasiekti ir naudoti jūsų asmens duomenis, kad aptiktume, ištirtume ir užkirstume kelią nusikaltimams nustatyti, tirti ir užkirsti jiems kelią.

Sukčiavimo prevencijos agentūros gali saugoti jūsų asmens duomenis skirtingais laikotarpiais, o jei manoma, kad keliate sukčiavimo ar pinigų plovimo riziką, jūsų duomenys gali būti saugomi iki šešerių metų.

Automatizuoti sprendimai

Tvarkant jūsų asmens duomenis, sprendimai gali būti priimami automatizuotomis priemonėmis. Tai reiškia, kad mes galime automatiškai nuspręsti, kad keliate sukčiavimo ar pinigų plovimo riziką, jei:

 • mūsų tvarkymas atskleidžia jūsų elgesį, kad jis atitiktų žinomų sukčių ar pinigų plovėjų elgesį; arba yra nesuderinamas su jūsų ankstesniais pareiškimais; arba
 • Atrodo, kad sąmoningai paslėpėte savo tikrąją tapatybę.

Turite teises, susijusias su automatizuotu sprendimų priėmimu: jei norite sužinoti daugiau, susisiekite su mumis naudodami toliau nurodytus duomenis.

Kaip mes naudojame duomenis apie jus, kokiu tikslu ir teisiniu pagrindu

Jūsų asmens duomenis naudojame įvairiais tikslais, susijusiais su jūsų naudojimusi paskyra ir paslaugomis. Tai darysime tik tada, kai turėsime teisėtą pagrindą tai daryti. Paprastai mes naudojame tik jūsų duomenis:

 1. Kai mums reikia sudaryti ir (arba) vykdyti sutartį su jumis. Pavyzdžiui, sukurti savo sąskaitą ir teikti jums mokėjimo paslaugas.
 2. Tokiu būdu, kurio pagrįstai galima tikėtis vykdant mūsų verslą ir kuris neturi esminės įtakos jūsų interesams, teisėms ar laisvėms. Pavyzdžiui, pagerinti jūsų mokėjimų valdymą ir apdorojimą.
 3. Vykdyti savo teisinius įsipareigojimus. Pavyzdžiui, perduoti išsamią informaciją apie su sukčiavimu susijusius asmenis ir atlikti pinigų plovimo prevencijos patikrinimus.

Jūsų asmens duomenis naudojame šiais tikslais:

 • Sukurti ir tvarkyti savo paskyrą pas mus;
 • Apdoroti mokėjimo operacijas iš ir į jūsų sąskaitą;
 • Atlikti reikiamus tapatybės patikrinimus ir stebėti, kaip naudojatės paskyra, kad patikrintumėte, ar nėra sukčiavimo;
 • Kad palengvintumėte naudojimąsi paskyra;
 • Bendrauti su jumis ir teikti klientų aptarnavimą;
 • Prireikus dalytis informacija su mūsų tiekėjais ir kitomis trečiosiomis šalimis (pvz., bankininkystės įstaigomis, mokėjimo tarpininkais ir kortelių operatoriais); ir

sužinokite daugiau...

Toliau pateiktoje lentelėje pateikiama daugiau informacijos apie tikslus, kuriais mes naudojame duomenis apie jus, su atitinkamais rinkimo metodais ir teisiniu pagrindu, kuriuo mes pasitikime, kad jie būtų naudojami.

TikslasTeisėtas duomenų tvarkymo pagrindas
Paskyros kūrimas ir valdymas
• taikyti ir kurti savo paskyrą
• administruoti ir tvarkyti savo paskyrą;
• saugoti savo paskyros profilio informaciją
Vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus jums teikiant sąskaitą ir paslaugas. Mūsų teisėti interesai valdyti ir tobulinti mūsų paslaugas jums. Mūsų teisiniai įsipareigojimai laikytis mums taikomų taisyklių.
Tapatybės nustatymo ir sukčiavimo patikrinimų atlikimas
• atlikti reikiamus savo tapatybės patikrinimus ir leisti naudotis savo sąskaita ir kortele;
Vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus jums teisingai teikiant sąskaitą ir paslaugas. Mūsų teisėti interesai, susiję su mūsų paslaugų teikimu ir tobulinimu jums ir kaip mes elgiamės su finansiniais nusikaltimais. Mūsų teisiniai įsipareigojimai laikytis mums taikomų taisyklių.
Palengvinti naudojimąsi savo sąskaita ir kortele
• administruoti savo finansines operacijas (pvz., mokėjimą, grąžinimą, pinigų grąžinimą, pervedimus ir kt.)
• pateikti išsamią informaciją apie savo sandorius;
• saugoti savo operacijų ir išlaidų veiklos įrašus;
Vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus jums teikiant sąskaitą ir paslaugas. Mūsų teisėti interesai valdyti ir tobulinti mūsų paslaugas jums. Mūsų teisiniai įsipareigojimai laikytis mums taikomų taisyklių.
Stebėkite, kaip naudojatės paskyra ir kortele, kad nustatytumėte apgaulingą elgesį
• nustatyti ir užkirsti kelią finansiniams nusikaltimams;
• vykdyti savo teisinius ir reguliavimo įsipareigojimus
• valdyti riziką mums, jums ir kitiems mūsų naudotojams;
Vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus jums teisingai teikiant sąskaitą ir paslaugas. Mūsų teisėti interesai, susiję su mūsų paslaugų teikimu ir tobulinimu jums ir kaip mes elgiamės su finansiniais nusikaltimais. Mūsų teisiniai įsipareigojimai laikytis mums taikomų taisyklių.
Bendravimas su jumis ir klientų aptarnavimo teikimas
• ištirti jūsų skundą ar užklausą;
• informuoti jus apie svarbią informaciją ar jūsų taisyklių pakeitimus;
Vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus jums teikiant sąskaitą ir paslaugas. Mūsų teisėti interesai valdyti ir tobulinti mūsų paslaugas jums. Mūsų teisiniai įsipareigojimai laikytis mums taikomų taisyklių.
Prireikus dalijimasis duomenimis su mūsų tiekėjais ir kitomis trečiosiomis šalimis (pvz., bankininkystės įstaigomis, mokėjimo tarpininkais ir kortelių operatoriais).
• Daugiau informacijos rasite skyriuje Informacijos atskleidimas skyriuje Atskleidimas
Vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus jums teikiant sąskaitą ir paslaugas. Mūsų teisėti interesai valdyti ir tobulinti mūsų paslaugas jums. Mūsų teisiniai įsipareigojimai laikytis mums taikomų taisyklių.

Informacija, kurią gauname iš kitų šaltinių

Mes taip pat glaudžiai bendradarbiaujame su trečiosiomis šalimis (įskaitant, pavyzdžiui, tapatybės tikrinimo agentūras, rinkodaros agentūras ir sukčiavimo prevencijos agentūras) ir iš jų galime gauti informacijos apie jus tapatybės tikrinimo, rinkodaros ir sukčiavimo prevencijos tikslais.

Paskirties keitimas

Jūsų asmens duomenis naudosime tik tais tikslais, kuriais juos surinkome, nebent pagrįstai manytume, kad turime juos naudoti dėl kitos priežasties ir kad ši priežastis yra suderinama su pirminiu tikslu. Jei jums reikia naudoti jūsų asmens duomenis nesusijusiais tikslais, paprastai jus informuosime ir paaiškinsime teisinį pagrindą, leidžiantį mums tai padaryti.

Jūsų informacijos atskleidimas

Jūsų informaciją atskleisime:

 • Sukčiavimo prevencijos agentūros, tapatybės patvirtinimo tarnybos ir kitos organizacijos, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir pinigų plovimui. Pavyzdžiui, mes dalijamės jūsų asmens duomenimis su CIFAS, kai atliekame sukčiavimo prevencijos ir pinigų plovimo prevencijos patikrinimus ir jei įtariame, kad padarėte apgaulingą veiklą;
 • Mūsų grupės įmonės, tvarkydamos operacijas ir teikdamos paslaugas, susijusias su jūsų sąskaita;
 • Trečiųjų šalių paslaugų teikėjai ir agentai, pvz.,
 • IT įmonės, pvz., "SherWeb", teikiančios duomenų prieglobos paslaugas;
 • telefonijos kompanijos, pvz., "Talkdesk", kurios teikia mūsų telefono sistemas;
 • mokėjimo schemas, pvz., "Mastercard"®, kurie yra mūsų mokėjimo kortelėmis paslaugų teikėjai;
 • kortelių gamintojai, pvz., TAG, kurie yra vienas iš mūsų patvirtintų kortelių gamintojų;
 • auditoriai, pvz., EAPB, kurie tikrina, ar mes laikomės PCIDSS standartų
 • mūsų platintojai ir agentai, kurie parduoda ir teikia jums paslaugas už sąskaitą ir kortelę

kad galėtume valdyti savo verslą ir teikti jums produktus bei paslaugas.

 • Kitos trečiosios šalys, gavusios jūsų sutikimą, gali su jumis susisiekti el. paštu, kad pateiktų jums informaciją apie savo produktus ir paslaugas, kurios gali jus dominti. Pavyzdžiui, žmonės vertina, kurie teikia mūsų atlygio programą jūsų paskyroje;
 • Tuo atveju, jei mes parduodame ar perkame bet kokį verslą ar turtą, būsimam tokio verslo ar turto pardavėjui ar pirkėjui;
 • Jei "PrePay Technologies Limitied" arba iš esmės visą jos atitinkamą turtą įsigyja trečioji šalis įsigyja įsigyjančiai trečiajai šaliai; arba
 • Trečioji šalis, jei mes privalome atskleisti ar bendrinti jūsų asmens duomenis, kad įvykdytume bet kokius teisinius įsipareigojimus, arba siekdami vykdyti ar taikyti mūsų taisykles ir sąlygas bei kitus susitarimus; arba apsaugoti "PrePay Technologies Limited", mūsų klientų ar kitų asmenų teises, turtą ar saugumą.

Jūsų informacijos apsauga

Jūsų duomenys yra apsaugoti šifravimu, ugniasienėmis ir "Secure Socket Layer" (SSL) technologija.  Tai yra pramonės standartinė šifravimo technologija, kuri valdo internete perduodamų pranešimų saugumą.  Kai gauname jūsų duomenis, saugome juos saugiuose serveriuose, prie kurių galime prieiti tik mes.  Mes saugome jūsų slaptažodžius naudodami vieno būdo šifravimą, o tai reiškia, kad nežinome, koks yra jūsų slaptažodis.

Jūsų duomenų saugojimas EEE ir už jos ribų

Mūsų trečiųjų šalių duomenų prieglobos paslaugų teikėjas gali naudoti JAV esančius serverius asmens duomenims saugoti. Todėl, kai naudojatės Svetaine ar Programėle operacijoms atlikti ar paskyros informacijai atnaujinti, jūsų asmens duomenys gali būti perduoti į JAV, kuri yra už Europos ekonominės erdvės ribų ir todėl jai netaikomi Europos duomenų apsaugos įstatymai.

Tačiau mes sudarėme standartines sutarčių sąlygas (pavyzdines sąlygas), kurias Europos Komisija priėmė su "OrcsWeb Inc.", siekdama apsaugoti asmens duomenis, kai jie pasiekiami iš ne Europos ekonominės erdvės[1].

Mes imsimės visų būtinų veiksmų, kad užtikrintume, jog jūsų duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios politikos, kai jie perduodami, saugomi ar tvarkomi tokiu būdu.

Mes susitarėme su mūsų trečiųjų šalių duomenų priegloba, kad mes perkelsime serverius, kurie saugo jūsų asmens duomenis, į JK ir EEE. Pasibaigus šiam perkėlimui, jūsų duomenys bus saugomi Jungtinėje Karalystėje arba EEE.

Kiekvieną kartą, kai sukčiavimo prevencijos agentūros perduoda jūsų asmens duomenis už Europos ekonominės erdvės ribų, jos nustato standartines sutarčių sąlygas (pavyzdines sąlygas), kurias Europos Komisija priėmė tų duomenų gavėjams, kad apsaugotų asmens duomenis, kai prie jų galima susipažinti už Europos ekonominės erdvės ribų. Jie taip pat gali reikalauti, kad gavėjas pasirašytų "tarptautines sistemas", skirtas saugiam dalijimuisi duomenimis.

Jei pereinamuoju laikotarpiu po JUNGTINĖS KARALYSTĖS išstojimo iš ES JK ir ES nebus sudaryta adekvatumo sutartis, UAB "PrePay Technologies Limited" užtikrins, kad ji sudarytų standartines sutarčių sąlygas su bet kuria trečiąja šalimi ar grupės įmone, kad apsaugotų JK tvarkomus ar saugomus asmens duomenis.

Daugiau informacijos apie modelio sąlygas rasite čia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32010D0087.

Būsimi pokyčiai

Bet kokie mūsų politikos pakeitimai bus pateikti mūsų svetainėje ir programoje ir, jei reikia, apie juos bus pranešta el. paštu.  Retkarčiais patikrinkite, ar nėra naujinimų.

Jūsų duomenų saugojimas

Jūsų asmens duomenis saugosime tol, kol naudositės mūsų paslaugomis.  Po to mes galime saugoti jūsų informaciją papildomą laikotarpį, kaip leidžiama arba reikalaujama pagal galiojančius įstatymus. Pavyzdžiui:

 • Jei turite sąskaitą pas mus, jūsų asmens duomenys bus saugomi šešerius metus nuo jūsų sąskaitos uždarymo, kad atitiktų mūsų įsipareigojimus pagal kovos su pinigų plovimu taisykles;
 • Jei pateiksite skundą, jūsų asmens duomenys, susiję su šiuo skundu, bus saugomi penkerius metus nuo to skundo sprendimo, kad būtų galima apsiginti nuo teisinių reikalavimų; ir
 • Jei savo paskyroje atliksite kokių nors operacijų, jūsų asmens duomenys, susiję su šiuo sandoriu, bus saugomi septynerius metus nuo sandorio dienos, kad atitiktų mokesčių ir apskaitos teisės aktus.

Jūsų teisės

Duomenų apsaugos įstatymai suteikia jums šias teises:

 • Prašyti prieigos prie jūsų asmens duomenų (paprastai vadinamų "duomenų subjekto prieigos prašymu"). Tai leidžia jums gauti mūsų turimų asmens duomenų apie jus kopiją ir patikrinti, ar mes juos teisėtai tvarkome;
 • Prašyti ištaisyti mūsų turimus asmens duomenis apie jus. Tai leidžia jums turėti bet kokią neišsamią ar netikslią informaciją, kurią mes turime apie jus ištaisyti;
 • Prašyti ištrinti jūsų asmens duomenis. Tai leidžia jums paprašyti mūsų ištrinti arba pašalinti asmens duomenis, jei nėra jokios rimtos priežasties juos toliau tvarkyti. Jūs taip pat turite teisę prašyti mūsų ištrinti arba pašalinti jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise nesutikti su duomenų tvarkymu (žr. toliau);
 • Prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Tai leidžia jums paprašyti mūsų sustabdyti asmens duomenų apie jus tvarkymą, pavyzdžiui, jei norite, kad mes nustatytume jų tikslumą arba jų tvarkymo priežastį; ir
 • Paprašykite jūsų asmens duomenų, kuriuos mums pateikėte, kopijos struktūrizuotu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir teisės juos perduoti arba reikalauti, kad mes juos tiesiogiai perduotume kitam duomenų valdytojui.
 • Nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, kai mes pasikliaujame teisėtu (arba trečiosios šalies) interesu ir yra kažkas apie jūsų konkrečią situaciją, dėl kurios norite nesutikti, kad būtų tvarkomi šiuo pagrindu. Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kai mes tvarkome jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.

Jums nereikės mokėti mokesčio, kad galėtumėte susipažinti su savo asmens duomenimis (arba pasinaudoti kitomis aukščiau nurodytomis teisėmis). Tačiau mes galime imti pagrįstą mokestį, jei jūsų prašymas suteikti prieigą yra akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis. Arba tokiomis aplinkybėmis galime atsisakyti patenkinti prašymą.

Mums gali tekti paprašyti konkrečios informacijos iš jūsų, kad galėtume patvirtinti jūsų tapatybę ir užtikrinti jūsų teisę susipažinti su informacija (arba pasinaudoti bet kuria iš jūsų kitų teisių). Tai dar viena tinkama saugumo priemonė, užtikrinanti, kad asmens duomenys nebūtų atskleisti jokiam asmeniui, kuris neturi teisės jų gauti.

Jei esate nepatenkinti tuo, kaip buvo naudojami jūsų asmens duomenys, kreipkitės į mūsų skundų nagrinėjimo procedūras, kurios yra prieinamos susisiekiant su mumis. Jūs taip pat turite teisę skųsti priežiūros institucijai, kuri Jungtinėje Karalystėje yra informacijos komisaro tarnyba https://ico.org.uk/ o Lietuvoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija https://vdai.lrv.lt/en/, kuri reguliuoja asmens duomenų tvarkymą.

Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų apie šią politiką, galite susisiekti su mumis naudodamiesi svetainės ar Programos galimybe "Susisiekite su mumis" arba šiais būdais:

Paštu:

Duomenų apsaugos pareigūnas
"PrePay Technologies Limited"
6 aukštas,
3 Šeldono aikštė,
Paddington
Londonas
W2 6HY,
JUNGTINĖ KARALYSTĖ

El. paštu: contact@prepaysolutions.com
Telefonas: 03330 151 858

———————————–

Kiti mūsų svetainės naudojimo būdai

Mes taip pat rinksime bet kokius kitus asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate naudodamiesi mūsų svetaine, pvz., kai dalyvaujate diskusijų lentose, socialinės žiniasklaidos funkcijose ar konkursuose.

Kiekvieną kartą, kai lankotės mūsų svetainėje, mes galime automatiškai rinkti šią informaciją:

 • Techninė informacija: įskaitant interneto protokolo (IP) adresą, naudojamą jūsų kompiuteriui prijungti prie interneto, prisijungimo informaciją, naršyklės tipą ir versiją, operacinę sistemą ir platformą; ir
 • Informacija apie jūsų apsilankymą, įskaitant URL paspaudimų srautą į mūsų svetainę, per ją ir iš jos (įskaitant datą ir laiką); puslapius, išteklius ir (arba) produktus, kuriuos peržiūrėjote arba kurių ieškojote; puslapio atsakymo laikas, klaidos, apsilankymų tam tikruose puslapiuose trukmė, puslapio sąveika ir metodai, naudojami naršyti toliau nuo puslapio.

Kai bendraujame su jumis el. paštu, galime automatiškai rinkti šią informaciją:

 • Informacija apie jūsų sąveiką su mūsų el. laiškais, įskaitant tai, ar atidarėte el. laišką, kiek kartų el. laiškas buvo pasiekiamas, ir sąveika su el. pašto turiniu, įskaitant spustelėtas nuorodas.

Mes naudosime aukščiau pateiktą informaciją, kad:

 • administruoti mūsų svetainę ir atlikti vidines operacijas, įskaitant trikčių diagnostiką, duomenų analizę, testavimą, tyrimus, statistinius ir apklausos tikslus, kad būtų laikomasi mūsų teisinių įsipareigojimų;
 • tobulinti mūsų svetainę, siekiant užtikrinti, kad turinys būtų pateikiamas jums ir jūsų kompiuteriui / įrenginiui efektyviausiu būdu;
 • kaip dalį mūsų pastangų užtikrinti, kad mūsų svetainė būtų saugi ir saugi, kad atitiktų mūsų teisinius įsipareigojimus;
 • įvertinti ar suprasti reklamos, kurią mes teikiame jums ir kitiems, efektyvumą ir pateikti jums aktualią reklamą; ir
 • teikti pasiūlymus ir rekomendacijas Jums ir kitiems mūsų svetainės naudotojams apie prekes ar paslaugas, kurios gali jus ar juos sudominti.

Socialinė žiniasklaida

Jei prijungsite ar integruosite bet kokias socialinės žiniasklaidos paslaugas su mūsų teikiamomis paslaugomis, galite gauti socialinius pranešimus iš mūsų arba iš trečiųjų šalių įmonių, teikiančių socialinės žiniasklaidos paslaugas mūsų vardu. Šiuos socialinius pranešimus galite valdyti pakeisdami privatumo nustatymus atitinkamoje socialinės žiniasklaidos svetainėje arba nutraukdami bet kokią sąveiką. Jei užsiregistruosite ir pateiksite informaciją mūsų svetainės forume ar tinklaraštyje, jūsų pateikta informacija bus paskelbta ir bus viešai prieinama mūsų svetainėje. Jis taip pat gali būti naudojamas bet kokiems susirūpinimą keliantiems klausimams ar skundams dėl mūsų paslaugų spręsti tiesiogiai su jumis, jei esate paskyros savininkas.