Privacybeleid

Suits Me® Limited ("wij", "ons" of "onze") doet er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren.

Dit beleid vormt samen met ons Cookiebeleid, onze Algemene Voorwaarden en alle andere documenten waarnaar daarin wordt verwezen, de basis waarop alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen, of die wij over u verzamelen op onze website suitsmecard.com, op de Suits Me® app, of wanneer u per e-mail, telefoon of post met ons communiceert, door ons worden verwerkt.

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens die u ons verstrekt of die door ons over u worden verzameld. Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn om te beslissen hoe wij persoonsgegevens over u bewaren en gebruiken en dat wij verplicht zijn u op de hoogte te brengen van de informatie in dit beleid. Lees het volgende zorgvuldig door om te begrijpen wat onze opvattingen en praktijken zijn met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe wij deze zullen behandelen. In de voorwaarden van uw account staat vermeld welk bedrijf verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via de gegevens aan het einde van dit beleid in het gedeelte "Contact opnemen".

Waarborgen van het rechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken wanneer wij daarvoor een rechtmatige grondslag hebben. Wij zullen uw gegevens gewoonlijk alleen gebruiken:

 1. Wanneer het voor ons noodzakelijk is om een contract met u aan te gaan en/of uit te voeren (bijvoorbeeld om uw account aan te maken en onze diensten aan u te leveren).
 2. Op een manier die redelijkerwijs verwacht mag worden als onderdeel van het runnen van ons bedrijf en die geen wezenlijke invloed heeft op uw belangen, rechten of vrijheden. Zo kunnen wij bijvoorbeeld technische informatie over u verzamelen wanneer u onze Website of App bezoekt om uw ervaring op onze Website of App te verbeteren. Neem contact met ons op via onderstaande gegevens indien u hier meer informatie over wenst.
 3. Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld om gegevens door te geven van personen die betrokken zijn bij fraude en om controles uit te voeren tegen het witwassen van geld.
 4. In sommige gevallen, wanneer u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer u zich abonneert op onze e-mailnieuwsbrief.

Hieronder vindt u nadere bijzonderheden over de manier waarop wij uw persoonsgegevens zullen gebruiken.

Welke informatie wij van u verzamelen en hoe wij die gebruiken

Wanneer u een account aanvraagt

Wanneer u zich aanmeldt om een account aan te maken op de Website of App, zullen wij de volgende gegevens over u moeten verzamelen:

 • Naam
 • Woonadressen (huidige en vorige)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Emailadres
 • Telefoonnummers
 • Nationaliteit
 • Nummer van een identiteitsbewijs, zoals een paspoort, een Brits rijbewijs of een identiteitskaart.
 • Beeld of foto van u

Wij zullen deze informatie gebruiken om je aanvraag te verwerken en, indien je aanvraag succesvol is, om je account aan te maken en te beheren en om alle producten of diensten die je aanvraagt aan je te leveren. Indien je toestemming hebt gegeven, zullen wij je ook onze nieuwsbrief per e-mail toezenden.

U kunt geen account aanvragen of producten of diensten bij ons bestellen zonder deze informatie te verstrekken.

Deze informatie kan ons door de klant worden verstrekt; wij worden verantwoordelijk voor de verwerking van deze informatie zodra wij deze van de klant ontvangen.

Fraude- en witwascontroles

Om je aanvraag te verwerken en voordat wij je bestelling uitvoeren en je diensten, goederen of financiering leveren, zullen wij de informatie die je hebt verstrekt om jouw account aan te maken, gebruiken om controles uit te voeren ter voorkoming van fraude en het witwassen van geld, en mogelijk moeten wij je identiteit verifiëren. Dit kan inhouden dat wij je persoonsgegevens delen met fraudebestrijdingsinstanties. Wij zullen deze controles op regelmatige basis blijven uitvoeren zolang je klant bij ons bent.

Wanneer wij en fraudepreventiebureaus uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dat op basis van het legitieme belang dat wij hebben bij het voorkomen van fraude en witwassen van geld, en om de identiteit te verifiëren, ter bescherming van ons bedrijf en om te voldoen aan de wetten die op ons van toepassing zijn. Een dergelijke verwerking is ook een contractuele vereiste voor de diensten of financiering die u hebt aangevraagd.

Wij, en fraudebestrijdingsinstanties, kunnen ook wetshandhavingsinstanties toegang geven tot uw persoonsgegevens en deze gebruiken om misdrijven op te sporen, te onderzoeken en te voorkomen.

Fraudebestrijdingsinstanties kunnen uw persoonsgegevens gedurende verschillende perioden bewaren; als u als een fraude- of witwasrisico wordt beschouwd, kunnen uw gegevens tot zes jaar worden bewaard.

Geautomatiseerde besluiten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen besluiten op geautomatiseerde wijze worden genomen. Dit betekent dat wij automatisch kunnen besluiten dat u een risico vormt voor fraude of het witwassen van geld indien:

 • onze verwerking aan het licht brengt dat uw gedrag overeenstemt met dat van bekende fraudeurs of witwassers; of niet strookt met uw eerdere verklaringen; of
 • je lijkt opzettelijk je ware identiteit te hebben verborgen.

U hebt rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming: als u meer wilt weten, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens.

Geautomatiseerde besluiten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen besluiten op geautomatiseerde wijze worden genomen. Dit betekent dat wij automatisch kunnen besluiten dat u een risico vormt voor fraude of het witwassen van geld indien:

 • onze verwerking aan het licht brengt dat uw gedrag overeenstemt met dat van bekende fraudeurs of witwassers; of niet strookt met uw eerdere verklaringen; of
 • je lijkt opzettelijk je ware identiteit te hebben verborgen.

U hebt rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming: als u meer wilt weten, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens.

Geautomatiseerde besluiten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen besluiten op geautomatiseerde wijze worden genomen. Dit betekent dat wij automatisch kunnen besluiten dat u een risico vormt voor fraude of het witwassen van geld indien:

 • onze verwerking aan het licht brengt dat uw gedrag overeenstemt met dat van bekende fraudeurs of witwassers; of niet strookt met uw eerdere verklaringen; of
 • je lijkt opzettelijk je ware identiteit te hebben verborgen.

U hebt rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming: als u meer wilt weten, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens.

Hoe wij gegevens over u gebruiken, voor welk doel en op welke rechtsgrondslag

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden die verband houden met uw gebruik van de account en de diensten. Wij zullen dit alleen doen wanneer wij een rechtmatige grondslag hebben om dit te doen. Wij zullen uw gegevens gewoonlijk alleen gebruiken:

 1. Waar het voor ons noodzakelijk is om een contract met u aan te gaan en/of uit te voeren. Bijvoorbeeld om uw account aan te maken en betalingsdiensten aan u te verlenen.
 2. Op een manier die redelijkerwijs kan worden verwacht als onderdeel van het runnen van ons bedrijf en die geen wezenlijke invloed heeft op uw belangen, rechten of vrijheden. Bijvoorbeeld om de manier waarop wij uw betalingen beheren en verwerken, te verbeteren.
 3. Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld om gegevens door te geven van personen die betrokken zijn bij fraude en om controles uit te voeren tegen het witwassen van geld.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om uw account bij ons aan te maken en te beheren;
 • Om betalingstransacties van en naar uw rekening te verwerken;
 • Om de vereiste controles van uw identiteit uit te voeren en uw gebruik van uw rekening te controleren op fraude;
 • Om uw gebruik van uw account te vergemakkelijken;
 • Om met u te communiceren en u klantenondersteuning te bieden;
 • om informatie te delen met onze leveranciers en andere derde partijen (zoals bankinstellingen, betalingsfacilitatoren en kaartexploitanten) waar nodig; en

meer te weten komen...

In de onderstaande tabel vindt u meer informatie over de doeleinden waarvoor wij gegevens over u gebruiken, met de bijbehorende verzamelmethoden en rechtsgrondslag waarop wij ons baseren voor het gebruik ervan.

DoelRechtmatige grondslag voor verwerking
Aanmaken en beheren van uw account
- om uw account aan te vragen en aan te maken
- om uw account te beheren en te beheren
- om uw accountprofielinformatie te bewaren
Om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen bij het verstrekken van de rekening en diensten. Onze legitieme belangen om onze diensten aan u uit te voeren en te verbeteren. Onze wettelijke verplichtingen om te voldoen aan regelgeving die op ons van toepassing is.
Identificatie- en fraudecontroles
- om de vereiste controles van uw identiteit uit te voeren en u in staat te stellen uw rekening en kaart te gebruiken
Om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen bij het correct verstrekken van de rekening en diensten. Onze legitieme belangen bij het uitvoeren en verbeteren van onze diensten aan u en de manier waarop wij omgaan met financiële criminaliteit. Onze wettelijke verplichtingen om te voldoen aan regelgeving die op ons van toepassing is.
Je gebruik van jouw rekening en kaart te vergemakkelijken
- om je financiële transacties te beheren (bv. betaling, terugbetaling, cashback, overschrijvingen, enz.)
- om details over je transacties te verstrekken
- om gegevens over je transacties en bestedingsactiviteiten bij te houden
Om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen bij het verstrekken van de rekening en diensten. Onze legitieme belangen om onze diensten aan u uit te voeren en te verbeteren. Onze wettelijke verplichtingen om te voldoen aan regelgeving die op ons van toepassing is.
Controle van uw gebruik van de rekening en de kaart om frauduleus gedrag op te sporen
- om financiële misdrijven op te sporen en te voorkomen
- om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen
- om risico's te beheren voor ons, u en onze andere gebruikers
Om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen bij het correct verstrekken van de rekening en diensten. Onze legitieme belangen bij het uitvoeren en verbeteren van onze diensten aan u en de manier waarop wij omgaan met financiële criminaliteit. Onze wettelijke verplichtingen om te voldoen aan regelgeving die op ons van toepassing is.
met u te communiceren en u klantenondersteuning te bieden
- uw klacht of vraag te onderzoeken
- u te informeren over belangrijke informatie of wijzigingen in uw algemene voorwaarden
Om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen bij het verstrekken van de rekening en diensten. Onze legitieme belangen om onze diensten aan u uit te voeren en te verbeteren. Onze wettelijke verplichtingen om te voldoen aan regelgeving die op ons van toepassing is.
Het delen van gegevens met onze leveranciers en andere derde partijen (zoals bankinstellingen, betalingsfacilitators en kaartexploitanten) waar nodig.
- Zie de sectie Openbaarmaking van uw informatie voor meer informatie
Om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen bij het verstrekken van de rekening en diensten. Onze legitieme belangen om onze diensten aan u uit te voeren en te verbeteren. Onze wettelijke verplichtingen om te voldoen aan regelgeving die op ons van toepassing is.

De informatie die wij uit andere bronnen ontvangen

Wij werken ook nauw samen met derden (waaronder bijvoorbeeld bureaus voor identiteitscontrole, marketingbureaus en fraudepreventiebureaus) en wij kunnen van hen informatie over u ontvangen met het oog op identiteitscontrole, marketing en fraudepreventie.

Verandering van doel

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij ze voor een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als wij uw persoonsgegevens voor een niet-gerelateerd doel moeten gebruiken, zullen wij u dat gewoonlijk meedelen en de rechtsgrondslag toelichten op basis waarvan wij dat mogen doen.

Openbaarmaking van uw informatie

Wij zullen uw informatie bekendmaken aan:

 • fraudepreventiebureaus, diensten voor identiteitscontrole en andere organisaties met het oog op de preventie van fraude en het witwassen van geld. Wij delen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld met CIFAS wanneer wij onze fraudepreventie- en antiwitwascontroles uitvoeren en wanneer wij vermoeden dat u frauduleuze activiteiten hebt gepleegd;
 • Onze groepsmaatschappijen, met het oog op de verwerking van transacties en het verlenen van diensten in verband met uw rekening;
 • Externe dienstverleners en agenten, zoals;
 • IT-bedrijven, zoals SherWeb, die datahostingdiensten aanbieden;
 • telefoniebedrijven, zoals Talkdesk, die onze telefoonsystemen leveren;
 • betalingssystemen, zoals Mastercard®, die onze kaartbetalingsprovider is;
 • kaartfabrikanten, zoals TAG, die een van onze goedgekeurde kaartfabrikanten zijn;
 • controleurs, bijvoorbeeld de EGKS, die nagaan of wij voldoen aan de PCIDSS-normen
 • distributeurs en agenten van ons die diensten aan u verkopen en leveren voor de rekening en de kaart

om ons in staat te stellen ons bedrijf te beheren en u de producten en diensten te leveren.

 • Andere derde partijen, met uw toestemming, die per e-mail contact met u kunnen opnemen om u informatie te geven over hun producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn. Bijvoorbeeld, People Value die ons beloningsprogramma op uw rekening verzorgt;
 • In het geval dat wij een bedrijf of activa verkopen of kopen, aan de kandidaat-verkoper of -koper van dat bedrijf of die activa;
 • Indien PrePay Technologies Limitied of of vrijwel al haar respectievelijke activa worden verworven door een derde partij, aan de verwervende derde partij; of
 • Een derde partij als we verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens vrij te geven of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze Algemene Voorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendom of veiligheid van PrePay Technologies Limited, onze klanten of anderen te beschermen.

Bescherming van uw informatie

Uw gegevens worden beveiligd door encryptie, firewalls en Secure Socket Layer (SSL) technologie. Dit is een industriële standaardversleutelingstechnologie die de veiligheid van berichten die over het internet worden verzonden, beheert. Wanneer wij uw gegevens ontvangen, slaan wij deze op beveiligde servers op die alleen voor ons toegankelijk zijn. Wij slaan uw wachtwoorden op met een eenrichtingscodering, wat betekent dat wij niet weten wat uw wachtwoord is.

Het opslaan van uw gegevens binnen en buiten de EER

Onze externe datahost provider kan servers gebruiken die zich in de VS bevinden om persoonlijke gegevens op te slaan. Dientengevolge, wanneer u de Website of App gebruikt om transacties te verrichten of uw accountinformatie bij te werken, kunnen uw persoonsgegevens worden overgebracht naar de VS, die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevindt en derhalve niet onder de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming valt.

Wij hebben echter met OrcsWeb Inc. de door de Europese Commissie vastgestelde modelcontractbepalingen (modelclausules) gesloten om de persoonsgegevens te beschermen wanneer deze van buiten de Europese Economische Ruimte worden geraadpleegd[1].

Wij zullen alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit beleid worden behandeld wanneer zij op deze wijze worden overgedragen, opgeslagen of verwerkt.

Wij zijn met onze externe datahost overeengekomen dat wij de servers waarop uw persoonsgegevens worden opgeslagen, zullen migreren naar het VK en de EER. Nadat deze migratie is voltooid, zullen uw gegevens worden opgeslagen in het Verenigd Koninkrijk of de EER.

Wanneer fraudebestrijdingsagentschappen uw persoonsgegevens doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte, leggen zij de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen (modelbepalingen) op aan de ontvangers van die gegevens om de persoonsgegevens te beschermen wanneer deze van buiten de Europese Economische Ruimte worden geraadpleegd. Zij kunnen de ontvanger ook verplichten "internationale kaders" te onderschrijven die bedoeld zijn om het veilig delen van gegevens mogelijk te maken.

Indien er geen adequaatheidsovereenkomst is tussen het VK en de EU tijdens de overgangsperiode na het vertrek van het VK uit de EU, zal UAB "PrePay Technologies Limited" ervoor zorgen dat het standaard contractuele clausules aangaat met elke derde partij of groepsmaatschappij om persoonsgegevens te beveiligen die worden verwerkt of opgeslagen in het VK.

Meer informatie over de modelclausules is hier beschikbaar: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32010D0087.

Toekomstige veranderingen

Alle wijzigingen die wij aanbrengen in ons beleid zullen op onze Website en App worden geplaatst en, waar van toepassing, per e-mail aan u worden medegedeeld. Gelieve van tijd tot tijd te controleren of er updates zijn.

Bewaring van uw gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u gebruik blijft maken van onze diensten. Daarna kunnen wij uw gegevens bewaren voor een aanvullende periode zoals is toegestaan of vereist onder de toepasselijke wetgeving. Bijvoorbeeld:

 • Indien u een rekening bij ons aanhoudt, zullen uw persoonsgegevens tot zes jaar na de sluiting van uw rekening worden bewaard om te voldoen aan onze verplichtingen in het kader van de regelgeving tegen het witwassen van geld;
 • Indien u een klacht indient, worden uw persoonsgegevens in verband met die klacht gedurende vijf jaar na de afhandeling van die klacht bewaard om u tegen rechtsvorderingen te verdedigen; en
 • Indien u transacties uitvoert op uw rekening, zullen uw persoonsgegevens met betrekking tot die transactie gedurende zeven jaar vanaf de datum van de transactie worden bewaard om te voldoen aan de belasting- en boekhoudwetgeving.

Uw rechten

Wetgeving inzake gegevensbescherming geeft u de volgende rechten

 • toegang te vragen tot uw persoonsgegevens (algemeen bekend als een "verzoek om toegang van de betrokkene"). Zo kunt u een kopie krijgen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren en nagaan of wij die gegevens rechtmatig verwerken;
 • Verzoek om correctie van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Zo kunt u onvolledige of onnauwkeurige informatie die wij over u hebben, laten corrigeren;
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens. Zo kunt u ons vragen om persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer er geen goede reden is om ze te blijven verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hieronder);
 • Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit stelt u in staat ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid ervan vaststellen of de reden waarom wij ze verwerken; en
 • een kopie te vragen van uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, alsmede het recht om deze gegevens over te dragen, of van ons te verlangen dat wij ze rechtstreeks aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke overdragen.
 • bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij ons baseren op een rechtmatig belang (of dat van een derde partij) en er iets in uw specifieke situatie is waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond. U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct-marketingdoeleinden.

U hoeft geen vergoeding te betalen voor de toegang tot uw persoonsgegevens (of voor de uitoefening van een van de andere hierboven genoemde rechten). Wij kunnen echter een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek om toegang duidelijk ongegrond of buitensporig is. In dergelijke omstandigheden kunnen wij ook weigeren om aan het verzoek te voldoen.

Het kan nodig zijn dat wij u om specifieke informatie vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot de informatie te waarborgen (of om een van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een andere passende veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan een persoon die geen recht heeft op de ontvangst ervan.

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop uw persoonsgegevens zijn gebruikt, verwijzen wij u naar onze klachtenprocedures, die u kunt opvragen door contact met ons op te nemen. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in het Verenigd Koninkrijk is dat het Information Commissioner's Office https://ico.org.uk/ en in Litouwen de State Data Protection Inspectorate https://vdai.lrv.lt/en/, die de verwerking van persoonsgegevens regelt.

Contact met ons opnemen

Indien u vragen heeft over dit beleid, kunt u contact met ons opnemen door gebruik te maken van de 'Contact' faciliteit op de Website of App of op de volgende manieren:

Per post aan:

Functionaris Gegevensbescherming
PrePay Technologies Limited
6e Verdieping,
3 Sheldon Square,
Paddington,
London,
W2 6HY,
UK

Per e-mail: contact@prepaysolutions.com
Per telefoon: 03330 151 858

------------

Ander gebruik van onze Website

Wij zullen ook alle andere persoonsgegevens verzamelen die u ons verstrekt wanneer u onze Website gebruikt, zoals wanneer u deelneemt aan discussiegroepen, sociale mediafuncties of wedstrijden.

Telkens wanneer u onze Website bezoekt, kunnen wij automatisch de volgende informatie verzamelen:

 • Technische informatie: met inbegrip van het internetprotocoladres (IP-adres) dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, uw aanmeldingsgegevens, browsertype en -versie, besturingssysteem en platform; en
 • Informatie over uw bezoek, met inbegrip van de URL-klikstroom naar, via en van onze site (inclusief datum en tijd); pagina's, bronnen en/of producten die u hebt bekeken of waarnaar u hebt gezocht; reactietijden van pagina's, fouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, interactie met pagina's, en gebruikte methoden om van de pagina weg te bladeren.

Wanneer wij per e-mail met u communiceren, kunnen wij automatisch de volgende informatie verzamelen:

 • Informatie over uw interactie met onze e-mails, inclusief of u de e-mail hebt geopend, het aantal keren dat de e-mail is geopend, en uw interactie met de inhoud van de e-mail, inclusief de links waarop u hebt geklikt.

Wij zullen de bovenstaande informatie in volgorde gebruiken:

 • om onze Website te beheren en voor interne operaties, met inbegrip van probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en onderzoeksdoeleinden om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • om onze Website te verbeteren om ervoor te zorgen dat de inhoud op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer/device wordt gepresenteerd;
 • als onderdeel van onze inspanningen om onze Website veilig en beveiligd te houden om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • om de doeltreffendheid te meten of te begrijpen van de reclame die wij aan u en anderen aanbieden, en om u relevante reclame te leveren; en
 • om suggesties en aanbevelingen te doen aan u en andere gebruikers van onze Website over goederen of diensten die u of hen kunnen interesseren.

Sociale media

Als u sociale-mediadiensten koppelt of integreert met diensten die wij aanbieden, kunt u sociale meldingen ontvangen van ons of van derde bedrijven die namens ons sociale-mediadiensten aanbieden. U kunt deze sociale meldingen beheren door uw privacyinstellingen op de relevante sociale mediasite te wijzigen of de interactie te beëindigen. Indien u zich registreert en informatie verstrekt aan een forum of blog op onze Website, zal de informatie die u verstrekt gepubliceerd worden en publiekelijk beschikbaar zijn op onze Website. Het kan ook worden gebruikt om eventuele zorgen of klachten over onze diensten rechtstreeks met u te bespreken als u een accounthouder bent.