Konfigurowanie i zarządzanie poleceniem zapłaty

Co to jest polecenie zapłaty?

Logo Polecenia zapłaty

Polecenie zapłaty polega na wyrażeniu zgody na pobieranie przez organizację różnych kwot pieniędzy z Twojego internetowego konta pieniężnego, o ile otrzymasz powiadomienie o datach i kwotach. Po wyrażeniu zgody organizacja może automatycznie odliczyć pieniądze z salda.

Za pomocą konta Suits Me® e-money można ustawić i zarządzać poleceniami zapłaty, najprostszym i najwygodniejszym sposobem płacenia za podstawowe rzeczy, takie jak rachunki i media.

Jak skonfigurować polecenie zapłaty

Aby ustanowić nowe polecenie zapłaty, musisz skontaktować się z firmą lub organizacją, której chcesz zapłacić. Zazwyczaj należy to zrobić przez Internet, ale można również ustanowić polecenie zapłaty pocztą lub telefonicznie.

Podczas ustanawiania polecenia zapłaty zostaniesz poproszony o wykonanie dwóch czynności. Po pierwsze, zostaniesz poproszony o podpisanie upoważnienia do korzystania z polecenia zapłaty. Upoważnienie jest przekazywane przez organizację i zawiera prośbę o zgodę na dostęp do Twojego rachunku bieżącego i wypłacanie uzgodnionych kwot pieniędzy w ustalonych terminach. Otrzymujemy kopię upoważnienia, abyśmy wiedzieli, że pozwoliłeś na pobranie pieniędzy z Twojego konta.

Podpisz, aby kontynuować konfigurację polecenia zapłaty.

Następnie zostaniesz poproszony o podanie swoich danych bankowych. W przypadku polecenia zapłaty zostaniesz poproszony o:

  • Twoje imię i nazwisko oraz adres (ten, który zarejestrowałeś u nas)
  • Nazwa i adres Twojego banku (w przypadku niektórych poleceń zapłaty)
  • Numer konta
  • Twój kod pocztowy (Sort code)

Są to jedyne dane, które należy przesłać, nie musisz używać karty debetowej, aby ustanowić polecenie zapłaty.

Jak zarządzać poleceniami zapłaty

Listę aktywnych poleceń zapłaty można znaleźć po zalogowaniu się na swoje internetowe konto pieniężne Suits Me® lub w aplikacji mobilnej. Możesz pobrać aplikację lub zalogować się na swoje internetowe konto pieniężne, klikając poniższe przyciski:

Pobierz aplikację Suits Me® w Google PlayPobierz aplikację Suits Me® w Apple App Store.

Zaloguj się na swoje konto internetowe

Separator linii

Po zalogowaniu się na swoje konto możesz śledzić swoje polecenia zapłaty, aby dokładnie wiedzieć, którym firmom i kiedy płacisz, klikając przycisk "Płatności" i "Zobacz polecenia zapłaty".

Wyświetl polecenia zapłaty w menu płatności
Separator linii

Zgodnie z Systemem Polecenia Zapłaty, Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie swoich poleceń zapłaty, aby upewnić się, że to Ty je ustanowiłeś. Aby anulować Polecenie Zapłaty, możesz to zrobić w swoim internetowym koncie pieniężnym, aplikacji mobilnej lub dzwoniąc do naszego zespołu obsługi klienta.

Polecenie zapłaty można anulować w dowolnym momencie, jednak zalecamy, aby najpierw powiadomić organizację o anulowaniu wszelkich abonamentów lub opłat za media/czynsz. Jeśli odwołasz polecenie zapłaty co najmniej trzy dni robocze przed terminem następnego polecenia zapłaty, pieniądze nie zostaną usunięte z Twojego konta.

Roszczenie o odszkodowanie z tytułu polecenia zapłaty

Roszczenie to może zostać zgłoszone w przypadku, gdy polecenie zapłaty zostało pobrane z konta, a nie powinno z różnych powodów. Najczęstsze powody reklamacji to: nieprawidłowa wartość, nieprawidłowa data, nieznany sprzedawca, anulowana umowa ze sprzedawcą.

GWARANCJA POLECENIA ZAPŁATY

Informacje zaczerpnięte bezpośrednio ze strony internetowej Direct Debit: https://www.directdebit.co.uk/direct-debit-explained/

Prawa użytkownika

Gwarancja polecenia zapłaty ma zastosowanie do wszystkich poleceń zapłaty. Chroni ona użytkownika w rzadkich przypadkach, gdy wystąpi błąd w płatności polecenia zapłaty. Gwarancja obejmuje płatności w ramach polecenia zapłaty. Nie może być wykorzystywana do rozwiązywania sporów umownych między użytkownikiem a organizacją rozliczeniową.

Gwarancja polecenia zapłaty

Gwarancja jest oferowana przez wszystkie instytucje finansowe, które przyjmują instrukcje dotyczące płatności w ramach poleceń zapłaty. W przypadku jakichkolwiek zmian kwoty, daty lub częstotliwości polecenia zapłaty organizacja powiadomi użytkownika (zwykle 10 dni roboczych) przed obciążeniem rachunku lub w inny uzgodniony sposób. Jeśli użytkownik zażąda od organizacji pobrania płatności, potwierdzenie kwoty i daty zostanie mu przekazane w momencie żądania. W przypadku popełnienia błędu w płatności polecenia zapłaty przez organizację lub instytucję finansową użytkownika, użytkownik ma prawo do pełnego i natychmiastowego (jeden dzień roboczy, dwa w wyjątkowych okolicznościach od momentu ustalenia, że wystąpił błąd) zwrotu kwoty zapłaconej przez instytucję finansową. Jeśli otrzymasz zwrot, do którego nie jesteś uprawniony, musisz go zwrócić, gdy organizacja Cię o to poprosi. Polecenie zapłaty można anulować w dowolnym momencie, kontaktując się ze swoją instytucją finansową. Może być wymagane pisemne potwierdzenie. Należy również powiadomić organizację

Prośba o dodatkowe informacje i dowody - w niektórych przypadkach Suits Me może wymagać dodatkowych informacji w celu ustalenia charakteru błędu i potwierdzenia, że błąd rzeczywiście wystąpił. Wszelkie wyjaśnienia pomogą nam w dialogu z organizacją pobierającą opłaty. Po ustaleniu, że wystąpił błąd w płatności polecenia zapłaty, użytkownik otrzyma natychmiastowy zwrot środków (zazwyczaj w ciągu 24 godzin roboczych).

Aby zgłosić roszczenie do doradcy, należy skontaktować się z naszą linią obsługi klienta.

Godziny otwarcia Biura Obsługi Klienta

Telefon: 0333 015 1858
E-mail: hello@suitsmecard.com

Poniedziałek - piątek: 9.00 - 17.00
Święta państwowe w Wielkiej Brytanii: Zamknięte

Przydatne informacje